Reikitábor a Hargitán

A sokévi Francia Riviérán töltött nyári táborok után, most a hegyekbe vettük az irányt. Erdély szívében, a székelyek „szent hegyének" tövében Székelyudvarhelyen rendezkedtünk be egy hétre egy 4-6 ágyas szobákból álló kollégiumi szobákban. Felfedező útjainkat innen indítottuk minden nap. A tábor célja – mint előző években is – az élménygyűjtés, az újra, a szépre való rácsodálkozás, a felfedezés gyermeki örömének megélése nap mint nap de ezen kívül James Redfield: "A Mennyei Prófécia" című nagysikerű regényében leírt felismerések összevetése az ARANYHID Iskola tanításaival, a reikisek tapasztalataival.

 

A program

Bővebb anyagért kattints ide

 


Láthatón zsúfolt program mellett nem sok idő maradt a beszélgetésre, ezért itt közreadom azt az összehasonlító táblázatot, amely a beszélgetések alapját képezte:

 

FELISMERÉS REIKI -- INFOZÓFIA
A KÉZIRAT

i..e. 600-ban íródott, a perui Mennyei Romok ásatása során találták. 9-10 próféciát tartalmaz, amelyek a XX.sz. végére óriási változásokat jósolnak az emberiség életében. Ez 9-10 felismerés az emberiséget egy új spirituális kultúrához vezeti el.

TRADICIÓ

A felismerések -- TUDATOSODÁS

fokozatosan egymásra épülő testi - érzelmi - gondolati - filozófiai tudatosodás

1 KRITIKUS TÖMEG
- nyugtalanság, -keresés, -szokatlan inspiráló pillanatok megjelenése, -szinkronicitás- tudatosodik bennünk a véletlenek a megérzések nem véletlen megjelenése - az ember keresni kezdi az összefüggéseket, a magyarázatokat-- A kereső emberek száma átlépi a kritikus tömeget, társadalmi szintű tudatosodás lesz.
ARANYHID iskola -- kereső (belső) embereknek

//ösztön - érdek - belső - isten-ember//

TÖMEG ?! - zöldek - New Age - békemozgalmak - alternatív gyógyászat - spirituális iskolák - Planetáris tudat (Szintézis szabadegyetem)

2 A TÁG JELEN
A tudatosság történelmi háttere és indokai. 1000 előtt és körül tisztán spirituális - hívő - ember - minden Isten (Sátán) akaratából történik - Reformáció - a vallás erkölcsi -tudományos összeomlása Elvész az emberek biztonságérzete.
A tudósokra bíztuk derítsék ki mi ez az egész. Amíg ez folyt az utolsó 3-400 évben kényelmesen berendezkedtünk és elfeledkeztünk arról, hogy az alapkérdés spirituális!
- múltbeli előítéleteim - új paradigma
- személyes életvonal - hogyan kapok választ a kérdéseimre
TUDATOSSÁG
-- fizikai sík (masszázs, jóga stb.)
-- érzelmi, gondolati sík (TTT)
-- teremtő akarat (ANK)
INFOZÓFIA történelemszemlélete, társadalmi szintű tudatosodás -- fejlődés - növekedés
3 AZ ENERGIA
A mindenség tisztán energia, minden rezgés. Gondoltaink által mi vagyunk a teremtők. Az ember kisugárzása hatással van a világra (más rendszerekre)
- A szépség átérzése emeli energiaszintünket
- Az energia tudatosítása is emeli a rezgést - energiaátadás (törődés) a növényekkel - magasabb hozam
- Energiagyűjtés a természetből, a fényből.
- Energiamezők megfigyelése
NEM! anyag, energia és információ (Atya, Fiú, Szentlélek), az információ (lélek) nem rezgés!
A vácuumenergia kettős természetű -- AKASA: energia és információ
- szubjektív kommunikáció- Más objektumok pozitív információja harmóniát - boldogságérzetet - kelt-- REIKIZÉS
- Az auralátás NEM a szemmel történik, hanem információs kölcsönhatás!
4 HARC A HATALOMÉRT
A ritka emberi energiáért folytatott versengés az oka minden emberi összeütközésnek
A konfliktusok oka a törvény: az információnak növekednie kell. A másokkal való versengés, a hatalomvágy a túlélési ösztönből fakad és karakterünk megismerésével az egó átléphető. --ENNEAGRAM
5 A MISZTIKUSOK ÜZENETE
Ha megtapasztaljuk az isteni energiához fűződő belső kapcsolatunkat, a bizonytalanság és erőszak véget ér: könnyűség, lebegés ,szüntelen szeretet érzése jár át (minden ÉN vagyok).
Ez a megvilágosodás, a mindenség információjával való kapcsolat érzése.
-- A reiki mint a konfliktusoldás eszköze.
-- teremtésmeditáció --Reiki Csend
6 TISZTÁZNI A MÚLTAT
Stresszhelyzetekben, amikor az energiával megszakad a kapcsolat, felismerhetjük energialopó stratégiánkat (karakterünket) és spirituális küldetésünket
-- A regényben vázolt karakterrendszer az ENNEAGRAM szűkített modellje, csak két kivetülést ismer (vallató - szegény én) extrovertált - introvertált típus, (a gyökérpontok kimaradnak) és a karakter kialakulsát szülői örökségnek tekinti, ami tévedés
7 BEKAPCSOLÓDNI A FOLYAMATBA
Tudatos spirituális fejlődés: -- magas szinten tartai az energiát -- helyes kérdéseket feltenni -- várni a választ gondolataink, álmaink, intuitív megérzése alapján.
-- ANK
-- Reiki Csend
8 INTERPERSZONÁLIS ETIKA
Az energia megfelelő használatával az evolúció felgyorsul: -- segítsük egymást rendszeresen az univerzális energiával -- mindenkinek üzenete van számunkra --alakítsunk csoportokt és használjuk ki az erejét --a párkpcsolat ne függő viszony (szimbiózis) legyen, hanem szabad (teljes) emberek egyesülése --helyes szülői szerepkör
-- rendszeres reikizés
-- Boldogságkereső
9 AZ ÚJ KULTÚRA
Az élet egyre spirituálisabb, a rezgés egyre magasabb, mígnem testünk eltűnik, a születés és halál körforgása megszűnik
-- SCIFI--, a jővő a tervezett és kordában tartott konfliktuskezelés a TÖRVÉNY felismerése és helyes alkalmazása

A "Mennyei Prófécia" felismerései a reikisek számára is tanulságosak, hiszen összevethetik azokat saját tapasztalataikkal. Mindazonáltal az ARANYHID Iskola szélesebb ösvényt és teljesebb világnézetet nyújt a rajta haladóknak.

 


 haza       WebWorks: 3T kkt -- Sipi