Marko Pogacnik  

 


Készült
Nataša Perovičnak a SLOVENIA magazinban
1996-ban megjelent riportja felhasználásával


A küldetés, amit Marko Pogacnik választott, nem a legegyszerűbb, de kétség kívül a legnemesebb -- gyógyítani a Földet.    Litopunktúrának nevezett művész-ökológiai módszere olyan akupunktúra, ahol a tűket kőoszlopok helyettesítik és a páciens maga a Föld.
Pogacnik épp most (1996) tett javaslatot Ljubljanában emlékművek új generációjának felállítására, amely a város finom anyagi és energia rendszerének a helyreállítását szolgálná. Marco Pogacnik tucatnyi könyvet írt, és a mostani évben is számos nagysikerű tábort szervezett a Föld Gyógyításának témájában. Ezek alapozták meg hírnevét külföldön is, főleg Németországban és Ausztriában.

A "Ljubjana háromszög" (The Ljubljana Triangle) című könyvének bevezetőjében azt írja, hogy a világ tele van idejétmúlt gondolat-mintákkal. Hogy érti ezt?
"Ez járt a fejemben: A világ elleni erőszak lényegében gondolati erőszak, hiszen az erőszakos tetteket midig megelőzik az erőszakos gondolatok, gondolok például a különféle káros ökológiai beavatkozásokra. A legfőbb baj, hogy nem ismerjük fel azt, hogy a Föld egy velünk egyenrangú élőlény, úgy tekintünk a természetre, mint egy alacsonyabb rendű, leigázandó, legyőzendő dologra."

Néhány év már eltelt, mióta ezeket a gondolatokat papírra vetette. Változott valami?
"A helyzet javult, de mivel ez egy alapvető civilizációs fejlődés, mely évszázadokat igényel, nem vártam gyors változást. Néhány ember azonban már változott, ezen a téren már látok előrehaladást."

Ön azt állítja, hogy lehetséges lenne a hívők és ateisták összebékítése, feladhatnák a jelenlegi arcvonalat. Hogyan?
"A materialisták csak a anyagban, a földben hisznek, míg a másik tábor csak az égben lévő szellem szemszögéből képes látni a világot -- szerintem az ember a kettő ötvözete. A világ nem csak anyagból áll, én látok egy láthatatlan életenergiával és élő intelligens lényekkel telt világot is körülöttünk.
Mindannyian észleljük a spiritualitást és az anyagot a földön, ez a kettő összetartozik: ha a szellem nem ölt testet, elveszik a világ számára. Ezért lehetséges az összebékülés, a korlátok, az arcvonal nem a természetben, hanem a szembenállók fejében van."

Az ön munkája egyben egyfajta kutatás is a jobb túlélési minták, a jobb emberré válás után. Milyennek kell lennie ennek az útnak, különösen mivel többen már elvétettünk?
"A legfontosabb, hogy kapcsolatot teremtsünk önmagunk a természet és a föld között. Mindannyian ahhoz szoktunk hozzá, hogy a dolgokat kívül keressük, még Istent is, ennek az a vége, hogy elveszítjük önmagunkat. Ez a felszines civilizáció csak a következménye annak, hogy nincs kapcsolatunk önmagunkkal, nem ismerjük saját mélységeinket és nagyságunkat Úgy tűnik, hogy az önmagunkon végzett munka, az önismeret megszerzése kritikus. Csak amikor ezt elértük, tudjuk "leföldelni" magunkat és felépíteni egy kapcsolatot a természettel. Ez egy tudatos összekapcsolódás az alattunk lévő földdel, melybe beleengedhetjük gyökereinket így valódi szellemi mélységet és igazi kozmikus kapcsolatot találhatunk.
Amikor manapság spirituális megmozdulásról beszélünk, általában a szellemi oldalon van a hangsúly, de én ellenkezőleg gondolom. Ha spirituális akarsz lenni, legelőször is a földdel kell összekötnöd magad, mert a szellemiség szintén a földben van; a görögök Gaia istennőnek hívták. Az a gond, hogy mi valami magasztos yoga útján fent a magasban keressük a spiritualitásunkat, és eközben elfelejtjük, hogy a földön élünk, a földhöz tartozunk."

Említette az önmagunkon való munkát. Ez miféle munka?
"Az életünk olyan mint egy iskola, minden ami velünk történik, tanít nekünk valamit. Ha tudatosan megfigyeljük hogyan reagálunk különféle helyzetekben, segít nekünk észrevenni a gyengeségeinket, feltörő indulatainkat és próbálhatunk megváltozni ennek megfelelően. A meditáció már egy következő lépés a csendbe, ahol tapasztalatokat szerezhetünk önmagunkról és a világról."

Mennyi időt szentel a meditációnak?
"Legkevesebb fél órát minden reggel. Ha valaki teljes lényében át akar szellemülni, annak sokat kell meditálnia. Én úgy tartom, hogy az egész életem egy meditáció, amelyet eloszthatok a nap minden eseménye között. Gyakran többet ér, ha két percre behunyod a szemed és leengedsz, mintha megszakítás nélkül egy egész órát meditálnál."

bar image1 bar

Mondhatnánk azt, hogy az ön tudatos beavatkozásai egyben mágikusak is?
"Az élet alapjában véve mágikus, már az a tény is hihetetlen mélységekbe vezet, hogy a természet ezt a rendkívül összetett lényt, mint az ember, milliárd évek munkájával tette alkalmassá olyan csodálatos dolgok elvégzésére, mint a művészi vagy a tudományos munka. Szeretném megmutatni az embereknek, hogy a mindennapi életünk milyen mélységeket rejt, hogy lássák a hátteret, a láthatatlan dimenziókat, hogy felismerjék például a táj összetevőit stb. Csak ezek után tudatosodhat bennünk, hogy milyen mágikus világban élünk, már ha a mágikust minőségként értjük. Amennyiben a mágiára, mint rítusra gondol, én ezt a magam részéről nem tartom szükségesnek, a mágiával foglalkozni pedig még romboló hatású is lehet."

Mi volt a legnagyobb felfedezése az ismeretlen dimenziók tanulmányozása közben?
"Olyan elementár lényekkel való találkozás, mint a tündérek, törpék, sellők, szatírok és nimfák, én a természet intelligenciájának nevezem őket. Három évvel ezelőtt kerültem ezzel a világgal kapcsolatba, addig csak feltételezéseim voltak néhány váratlan eseménnyel kapcsolatosan. Azóta már képes vagyok látni őket és beszélni velük. Róluk és erről a szokatlan felfedezésről szól az "Elementárok" (Elementary Beings )
című Szlovéniában májusban megjelent könyvem (magyarul is megjelent 1998-ban a Bioenergetic kiadónál)."

Ön arról a gyógyító módszerről lett ismert, hogy a föld különböző pontjaira köveket helyez el. Van ennek köze az afrikai Dogon törzs hasonló tevékenységéhez?
"Régebben olvastam erről, de már nem emlékszem pontosan a munkájuk lényegére, de ez egy nagyon régi művészet, amelyet a korai kőkorszakban Európában is műveltek. A lényeg az, hogy a kő hídként működik a fizikai és a finom anyagi világ között. A köveket el lehet úgy rendezni, hogy kapcsolatot teremtsenek a kozmosz és a föld, az adott hely energiái között. A szilíciumot is hasonló módon alkalmazzák a mai számítógépekben - ez szintén egy ásvány - információátvitelre. Ugyanarról az elvről van szó."

Ha az ön földgyógyítása egy olyan akupunktúrás eljárás, ahol a kő jelenti a tűt, lehet a különféle növényfajok felélesztését például az emberi kopaszság gyógyításához hasonlítani, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy bizonyos fajták kipusztulása olyan természetes dolog, mint a dinoszauruszok kihalása, így hát szükségtelen gyógyítani?
"Így van, de tudni kell, hogy a természet nem szorul az emberhez hasonló gyógyításra, mert megvan a maga szétbomlásból és megújulásból álló fejlődési ciklusa. Másrészről a munkám lényeges része, hogy az embernek helyre kell hoznia mindazt amit a természetben lerombolt, mert miénk a felelősség."

barimage2bar

Mit tettek az emberek abban a parkban, amit Németországban gyógyított?
"A felszíni szénbányászat következtében a talajvíz szintje 230 méterre húzódott vissza. Ilyen esetekben a fák rendszerint kipusztulnak. Ebben az esetben egy XVIII. századi értékes parkról volt szó, ezt kellett ilyen körülmények között megőrizni. Bebizonyosodott, hogy litopunktúra segítségével pótolni lehetett a talajvíz által a terülten szolgáltatott életenergiát."

Nem tűnik logikusabbnak, hogy ilyen esetekben a kiváltó okot kell először megszüntetni?
"Természetesen. Ebben az esetben azonban nem volt lehetséges. Egy szénbányát nem lehet megszüntetni, még ha káros is a városra és a vidékére."

Az ön felfedezése a város régióinak energia áramlatairól tudományos szempontból bizonyítható, elfogadható?
"Az én munkám művészeti jellegű, ezért nem igényel tudományos igazolást. Életemet a társadalmunkban háttérbe szorult művészet új szerepének megtalálásának szenteltem. A Reneszánsz óta a tudomány határozza meg civilizációnk arculatát, nem jó ez így, ez az oka annak, hogy a társadalmunk annyira száraz és romboló.
A Reneszánszban a művészek egyidejűleg tudósok is voltak, számomra ez tűnik a legmegfelelőbbnek. Nem tartom jó tudósnak azt, aki egyben nem művész, hiszen az ő munkája is megérzéseken és ihleten alapul. A művészetnek tehát a társadalom valamennyi területén együttműködő partnerré kell válnia."

Így hát nem is tett kísérletet arra, hogy munkáját tudományosan is elismertesse?
"Megpróbáltam a munkámat elmélettel alátámasztani, ezért írtam a könyveimet. Együtt is működtem tudósokkal, és néhányan megpróbálták igazolni a munkámat. Például a víz spektroszkópos vizsgálata kimutatta, hogy a molekuláris szerkezet megváltozott miután átfolyt az úgynevezett megtisztító litopunktúrás területen, amelyet a Turnichi parkban állítottam fel. A mérések szerint a víz minősége is lényegesen javult a tisztítás során."


image3

Hogyan kerül kapcsolatba a megbízóival, hogyan találnak önre?
"Én nagyon intuitív módon, függetlenül dolgozom, nincs semmilyen szervezetem. Az emberek elovassák a könyveimet és szeretnének együttműködni velem. Elérhetnek különféle művészeti és ökológiai intézményeken keresztül is, hiszen számos egyetemen és intézménynél dolgoztam már. Nemrégiben is Pomurje életenergetikai szerkezetének elemzése során el kellett készítenem egy tanulmányt, melyben kielemeztem az utak, gáz és villamos vezetékek okozta problémákat, hogy feltárhassam a zavarok eredetét."

Feltárta már, hol vannak Szlovéniában ilyen kisebb - nagyobb zavarok?
"Nagy blokkok vannak Jesenicében, ahol a múlt évben litopunktúrás köveket állítottam fel. Ebben a keskeny alpesi völgyben egy iparvárost telepítettek, amely úgy zárta be ezt a helyet, mint egy dugó. A Száva, mely Szlovénia nagyon fontos folyója, pont a legnagyobb blokkon folyik keresztül. A tájék Bled és Bohinj környékén, ahol szintén sokat dolgoztam, egészen különleges."

Gondolja, hogy a föld ugyanúgy érez fájdalmat, mint egy élőlény, különösen ahol nagy ipari létesítmények vagy autópályák vannak?
"Természetesen, a föld nem agy absztrakt lény, hanem számtalan intelligens sejt szövetékében testesül meg. Ha ezt a szövetet megsértjük, a fájdalom ugyan úgy jelentkezik, mint bármely más élő szervezetnél."

Csak a föld nem tud jajgatni!
"Sajnos nem, de az ember érezheti, hogy a hely sötétebbé, nehezebbé, átlátszatlanná válik, ahogy csökken az élet minősége."

Ön érzi a földnek ezt a fájdalmát?
"Igen."

Ha jól értem, ön hagyja, hogy a romboló emberi tényező menjen a maga útján, csak a keletkezett negatív jelenségeket próbálja megszüntetni a saját módszerével?
"Nem, a célom az emberi hozzállás átalakítása. Így például Prekmurjeban egy autóút terveinek átnézése után néhány változtatást javasoltam. Ez a legjobb, amikor képesek vagyunk a rossz terveket időben megváltoztatni. Bizonyos pontokan a földnek, akárcsak egy élőlénynek, nagyobb védelemre van szüksége. Sajnos, sokszor kellett olyan esetekkel foglalkoznom, amikor a kár már megtörtént, és csak a sajnálat vitt rá, hogy ne hagyjam annyiban a dolgokat, hiszen ezek a helyek megsérültek. Jesenice egy jó példa egy ilyen esetre, mert a Száva, amely keresztül folyt a területen, egész Szlovákiába szétvitte volna a sérülést."

Elfogadták az autópálya nyomvonalának megváltoztatására tett javaslatát?
"Erről nincsenek értesüléseim, hiszen az én dolgom csak a javaslattevés, de azt hiszem, nem született még döntés. "

Az emlékművek ugyanúgy akupunktúrás eszközöket jelentenek az ön számára mint a kövek? Gondolok itt a ljubljanai szobrok felállítására tett javaslatára.
"Mindig jeleket, vagy ahogy én hívom őket, kozmogrammokat vések a köveimre, amelyek hatnak a hely szellemi energiaszintjére és a rávésett szimbólumok révén a hely információtartalmára is. Hasonlóan, mint ahogy az embert testileg és pszichikusan is gyógyítják. A szobrok új generációjának felállítására tett javaslatomban, kiválasztottam néhány pontot Ljubljanában mint akupunktúrás pontokat, és néhány szimbólikus alakot, mivel a jelen lévő szobroknak új információt, új inpulzusokat kell hozni a városba, főleg Szlovénia tudatával kapcsolatosan. Ez a beruházás közvetlenül a függetlenség elnyerése után kezdődött, amikor szükség lett rá, hogy Ljubljana nem csak formálisan, de ténylegesen is főváros legyen. Amikor Ljubljanának fel kellett ébrednie, két nagy ember szobrát állították fel: Preserennek és Valvasornak. Ezt követően javasoltam, hogy az eszmélés egy másik fázisában állítsuk fel Szlovénia lelkének öt archetipusát: Mátyás királyt, Lepa Vidát*, Pegamot és Lambergart, Faronika halat** és Desetnicát."

Ezek a változások mi módon lennének jótékony hatással a városra?
"Először, adnának Ljubjanának, mint fővárosnak, egyfajta szellemi tekintélyt, másodszor, az idelátogató külföldieknek lehetőségük volna a Szlovén lélek alapvető jellemzőinek a megismerésére, harmadszor pedig, mint akupunktúrás pontok segíthetnék a város életerejének a fenntartását."

Azt írja, hogy egy szép napon újra együttműködik majd az ember az angyalokkal. Miféle kapcsolat lenne ez?
"Arra az időre gondoltam, amely a mítoszokban mint a Paradicsom, vagy az Aranykor őrződött meg, amikor az emberek harmóniában éltek a természettel, a kozmikus renddel és képesek voltak felfogni a láthatatlan dimenziókat. Azután eljött az emberiség függetlenségi időszaka, egyfajta kamaszkor, mely a mai napig is tart, s amelyben be vagyunk zárva emberarcú világunkba. Meggyőződésem, hogy hamarosan felnövünk annyira, hogy kapcsolatot találjunk a láthatatlan párhuzamos világokkal. Egyébként az "angyal" fogalomba én a természet szellemlényeit is beleértem."

Hogyan zajlik egy ilyen kapcsolat?
"Amikor a természet lényeivel beszélek, mintha egy üzenetcsomagot kapnék, melyet az intuíciómmal fogok fel és a tudatom alakítja azt át logikus üzenetté. Az a legnagyobb művészet, hogy az ember ne keverje össze a tudatában lévő információval, ne alakítsa át, ne változtassa meg az ízlése szerint. Ez nem egy transzállapot, teljesen a tiszta tudatomnál vagyok, de az egyik részem nyitott az intuitív világra. Kemény munka. Természetesen, amikor egy fával beszélget az ember, nem a törzsével vagy egy göcsörtös ággal beszél, hanem a lelkével, mint ahogy az embernek sem a koponyájával beszélünk, hanem a tudatával."

Mit szól a Medjugorjei Mária jelenéshez?
"Hiszem hogy lehetséges, de az a probléma, hogy az ember nagyon gyakran tudattalanul befolyásolja a kapott üzenet formáját. Ha valakinek például keresztény életfelfogása van, a kapott üzeneteket automatikusan keresztény nyelvre fordítja. Nem tudjuk a dolgokat kellő távolságból nézni, így hát azt mondhatnám, hogy ebben az esetben is nem feltétlenül Máriáról van szó."

Az utolsó kérdésem: a föld gyógyításának, a növényfajok újjáélesztésének nem lehet munkadíja, hiszen ezek megfizethetetlen dolgok, mégis elmondaná hogyan szab árat a munkájának?
"Megpróbálom összeegyeztetni a dolgokat, a díjat a kliens szükségleteinek és lehetőségének megfelelően megállapítani -- a Szlovéniáért végzett munkám pedig leggyakrabban adomány."


* Lepa Vida Ivan Cankar (1876 - 1918) Szlovén író népszerű szindarabjának (1912) címszereplője

** Faronika halasszony, Szlovén mitológiai "világhal", az Elementárok-ban mint a Vizek egyensúlyszellemét látja a szerzo


Marco Pogacnik népszerűsége és tekintélye e cikk megjelenése óta töretlenül növekszik. Kormányok és nemzetközi szervezetek meghívása nyomán dolgozott többek között Németországban, Ausztriában, Észak-Írországban, Brazíliában, Svájcban és természetesen Szlovéniában, ahol az ő nevéhez fűződik az új Szlovén zászló és címer megalkotása is. Több könyve jelent meg, magyar nyelven Az Elementárok és A Föld Gyógyítása (tőlünk is megrendelhető az Interneten) kapható.

Nekem külön két jó okom is van Pogacnik szeretetére:

  • az elementárokról szerzett közvetlen tapasztalatai Paracelsus és Rudolf Steiner beszámolói után, itt és most igazolják, szemléltetik az ARANYHID Iskola elementálokról hirdetett infozófiai világnézetét,
  • az általa használt földgyógyító módszerek mellett, a mi reikis módszereink kiválóan használhatók, így azok mentális segítsége is bevonható a közös munkába, akik nem képesek az elementárok jelzései alapján diagnózis felállítására, hiszen a reiki intelligens, irányítás nélkül is "tudja a dolgát".

Jó volna, ha a reikisek, a zöld mozgalmak, a természetvédők a földgyógyítók és mindenki aki tenni szeretne a környezetéért, ezt közösen összehangoltan, egymást erősítve is megtehetné. Mi erre nyitottak vagyunk és szivesen vállaljuk a közvetítő szerepét.

- sipi -

További információ Pogacnik honlapján: http://www.markopogacnik.com/

 


 haza       WebWorks: 3T kkt -- Sipi