Reiki vagy R.A.I.?

Hosszabb ideje foglalkoztatja a reikisek táborát az Usui-féle Reiki és a R.A.I. (Reiki Association International) által tanított változat kettőssége. Mindkét tábor ugyanúgy nevezi, legtöbbször ugyanolyannak véli a saját módszerét, sőt , akik a R.A.I.-nál végeznek tanfolyamot, azt hallják, hogy az a korszerűbb, sőt keresztényibb változata a Reikinek. Találkozhattunk az original posthumus Usui módszer megnevezéssel is. A közelmúltban (1994 febr.) találkoztak a magukat Reikinek nevező irányzatok mesterei, most ennek eredményeképpen megkíséreljük bemutatni a különbségeket, a minősítés szándéka nélkül, de rámutatva azokra a pontokra, amelyekben eltérnek a hagyományoktól, azzal együtt, hogy ez - saját tapasztalatunk szerint - milyen változásokat eredményezett.

A Reiki százéves fennállása alatt kialakultak bizonyos ismérvek, amelyek alapján más módszerektől meg tudjuk különböztetni a mienket. A hagyományokat írásba foglaló Reiki Alliance meghatározása szerint az tekinthető reikimesternek, akit az Usui által adott módon, élő mester avatott be és beavatási családfáját dr. Usui-ig képes visszavezetni. Reikisnek azokat tekinthetjük, akiket egy ilyen reikimester úgyszintén az eredeti Usui-féle módszerrel hangolt be.

A R.A.I. nevű irányzat úgy keletkezett, hogy Németországban egy F. E. Eckard Strohm nevű úr (aki magát mágusnak nevezi), elvégezte a Reiki I. és II. fokozatát. Mesterré mindmáig egyetlen élő reikimester sem avatta. Mesterré válása Strohm úr saját előadásában úgy hangzik, hogy Usui mester jött vissza és avatta be őt (sőt a Reiki nagymesterévé is kinevezte) és megkérte, hozza létre a Reiki keresztény változatát. A történet hitelességét nincs jogunk kétségbe vonni, de néhány momentum kételyeket ébreszthet. Különösnek tűnhet például, miért nem tanította meg neki Usui azt a behangolási eljárást, melyet kinyilatkoztatásként kapott meg és élete folyamán alkalmazott, és azóta valamennyi reikimester is használ. Strohm behangolása ugyanis ettől teljesen eltérő módon történik és egyes szakértők szerint ez egy középkori mágusavató szertartás. A másik kételyünk a keresztényiséggel lehet kapcsolatos. A Reiki tanításai vagy gyakorlata sem ellenkeznek a keresztény elvekkel. Aktív hitéletet élő reikisek százai bizonyíthatják, hogy a Reiki semmilyen törést, meghasonlást nem okozott nekik, sőt hitükben méginkább megerősítette őket. A Reiki keresztényiesítése egyébként úgy történt, hogy a behangolási eljárás alatt individuálisan kiválasztott katolikus egyházi relikviákat használnak, vagy egyházi (jellegű) ruhadarabokat viselnek és keresztet is rajzolnak a jelöltre. Mivel a Reiki, az Univerzális Életenergia vallásoktól és egyházaktól független, (vallások fölött álló univerzalitás), visszalépésnek is tekinthetjük, ha azt egyetlen valláshoz akarjuk kötni, kirekesztve ezáltal a más hitet vallókat.

Strohm úr ezek után megalapította a R.A.I. szervezetét és az Usui-féle Reikinél olcsóbb tanfolyami áraival szerez magának híveket, több mint egy éve Magyarországon is. Tévedés ne essék, a R.A.I. - féle beavatás működik, de tapasztalataink, tesztjeink, és tisztánlátók véleménye szerint nem a Reiki, hanem a bioenergiák szintjén (éteri és asztrális szint). Ez nem jelenti azt, hogy rossz lenne, hiszen ismerünk és tisztelünk számos kiváló bioenergetikus mestert, ám nagy mértékben függ az alkalmazó személyiségétől, hogy mit ad tovább a tanítványainak és betegeinek. Ez alaptörvény a bioenergetikában (de a Reikiben) sem mellékes! Testileg egészséges, érzelmileg és mentálisan tiszta mester kezében csodákat tehet (ismerünk is közöttük ilyen kiváló személyiségeket). Sajnos tudunk néhány olyan esetről, mikor valakinél a R.A.I. behangolás után pszichés zavarok jelentkeztek. Ilyen, megszállottságszerű zavarokról számolt be a Reiki Újság egyik legutóbbi számában egy R.A.I.-behangolt. Természetesen vitatható, és mi sem merjük egyértelműen kijelenteni hogy ezek onnan erednek, az is lehetséges, hogy csak a szokásos tisztulási reakciók szokatlan formái, de elgondolkodtató lehet, hogy az eredeti Reiki százéves fennállása óta nem nagyon tudunk ilyesmir“l.

E problémák - amennyiben valóban léteznek - végső fokon onnan eredeztethetők, hogy míg az Usui-rendszerben csak az lehet mesterré, akit mestere több éves ismeretség, szakmai kapcsolat után arra mint életfeladatra méltónak ítél, a R.A.I.-nál ez - demokratikus elvekre való hivatkozással, (egy birtokomban lévő levél szerint a visszautasítással a fejlődés lehetőségét tagadnák meg) - ha talán nem is minden kontroll nélkül, de a személyiség, rátermettség, előadókészség, természetgyógyászati vagy ezoterikus tájékozottság alaposabb mérlegelése nélkül történik. Ez kicsit olyan, mintha az egyetemen tanulás és vizsga nélkül kiadnák a diplomát azzal, hogy nem lehet senkit sem megfosztani e lehetőségtől. Szerencsés (?) esetben, (ezt szemtanúk előtt mondta el egyik mester-tanáruk), ha az időpontok passzolnak, a jelölt az első héten elvégezheti az első, a következőn második fokozatot (az eredeti Reikiben ez fél év múlva javasolt!), a harmadik héten pedig mester is lehet. Az igazsághoz tartozik, hogy az említett találkozón elismerték, hogy több gondot kellene fordítaniuk a szelekcióra, a jelöltek megválogatására, mert így könnyen azt hihetjük, a képzést főleg anyagi szempontok motiválják. A mester és a tanár (mester-tanár) a R.A.I.-nál két külön fokozat, ez kicsit hasonlít a Reiki III/A fokozat megjelenésére a mestefok előtt, amelyről viszont tudjuk, hogy nem szerepel a Reiki eredeti rendszerében, hanem újabbkori német találmány. Paula Horan REIKI könyve sem tesz említést róla. A Reiki három fokozatát a R.A.I. további kapcsolt részekkel gyarapította. Az I-II. - mester- tanár fokozat után jön az Arolo I. - Arolo II. (mint a Reiki magasabb foka), majd az Arolo Tifar I. fokozat, sőt, van Angyaltanfolyam is. Azt, hogy az Arolo a Reiki magasabb foka, mi önkényes kijelentésnek tartjuk. a Reiki komplett, teljes, egész rendszer. Az Arolo (tisztánlátók szerint is) atlantiszi eredetű kristálymágia, amelyről azért jó tudni, hogy kétélű fegyver, és ha hihetünk az ezotéria számos mesterének, Atlantisz pusztulását is a kristályerők éretlen és önös alkalmazása okozta. Reikis és pártatlan (nem reikis) látók tapasztalatai nem erősítették meg azt a sokat hangoztatott kijelentést sem, hogy Strohm mestert két arkangyal segíti. Sokan vannak, akik azt mondják, nekik a R.A.I.-energia is működik (és ez így is van), más pedig nem érdekli őket. Méltányolandó álláspont, ha módszerükkel segíteni tudnak a rászorulókon. Egyre többen vannak viszont azok is, akik - érezve a különbséget, vagy a tradíciók tisztelete miatt - átigazolnak és tanfolyamokra jelentkeznek, hogy az eredeti Reikit művelhessék, sőt a R.A.I. több mestere (mester-tanára) is kérte - meg is kapta - az Usui-rendszer szerinti behangolást. Ennek fordítottjáról mindezidáig nincs tudomásunk.

Mindezek ellenére a reikisek a R.A.I. szervezetét és tagjait nem tekintik vetélytársnak vagy ellenségnek, módszerüket sem nézzük a sátán találmányának, csak szeretnénk a különbséget megvilágítani. Mikor Németországból megérkezett az a körlevél, amelyben 5 ország közel hetven reikimestere meglehetősen drasztikus megfogalmazásban fejezte ki elhatárolódását a R.A.I.-tól, a magyar mesterek egyöntetűen elvetették a sértő kitételeket és a Természetgyógyászatban közzétett nyilatkozatban azt hangsúlyozták, hogy a két módszer nem azonos, és megkérték a R.A.I.-t, válasszanak maguknak más, nem félreérthető elnevezést. Sajnos e kérés nem talált meghallgatásra. Ez jogilag nem támadható, a Reiki név nem védett és általános jelentése miatt például Japánban több irányzat is használja. Ama bizonyos találkozó reikis résztvevői végül is elismerték a másik szervezet létjogosultságát (a név kérdése egyébként is Furumoto asszony és Strohm úr illetékességi területe lenne), de fenntartották a jogukat arra, hogy a másik fél befeketítése nélkül kifejthessék eltérő nézeteiket. Ezen írás is e célból született. (Strohm úr személyiségéhez egy adalék: amint tudomást szerzett a találkozóról, a RAI magyarországi vezetőjét megfosztotta mesteri címétől és kizárta a szervezetből.)

Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk a harmadik, magát Reikinek nevező irányzatról, az úgynevezett tibeti Reikiről, amely néhány éve van jelen hazánkban és már több magyar mesterük is van. Működéséről a rövid idő miatt még nem sokat tudunk, de bizonyos, hogy ez is tud segíteni a rászorulókon. Alapítója, bizonyos Christian Weber nevű német úr a történet szerint több mint tíz évet töltött Tibetben, ott tanulta e módszert. A kezelések elvei, lefolytatásuk fölöttébb emlékeztetnek az Usui-féle Reikire, de a külsőségek a tibeti buddhizmusra utalnak. Bevallottan a módszernek semmi köze sincs Japánhoz, ezért logikátlan és meglepő, hogy egy tibeti rendszer nem tibeti (esetleg kínai), vagy szanszkrit elnevezést visel, hanem egy olyan japán kifejezést, amit már amúgy is túl sokan és sok mindenre használnak (azóta e rendszer Prána Nádi néven lett ismertté /Sipi/).

Megjelent a Reiki Újságban 1994-ben

Kövesi Péter Reiki-mester

 


 haza       WebWorks: 3T kkt -- Sipi