Mozgások

Számtalan különböző összefüggés és kapcsolat van a fixációk mindegyike között. Például valamely pontba tartozó személyiség tartalmaz jegyeket a két szomszédos pontból is. Ezzel most részletesen nem foglalkozunk. Amit megvizsgálunk, az a pontokat összekötő vonalak által kifejezett összefüggés. Minden pontot egyenes vonal köt össze két másik ponttal. A mozgás ezek mentén történik. Két irány lehetséges: az egyik relaxált, ellazult állapotban, a másik stresszhelyzetben jelenik meg. Az előbbi mozgást szív-hely-nek is nevezik.

Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy nem váltunk fixációt! Csupán stratégiákat veszünk át a vonallal kapcsolódó pontoktól.

Hármas, hatos és kilences: a belső pontok

Ezeket a pontokat a belső háromszög köti össze. Itt a mozgás iránya ellentétes a többi vonalakon végzetthez képest: A relaxált, szív mozgás az óramutatót követi. Stressz alatt a mozgás iránya ellentétes.

Szív

Ha a hármas szerelmes lesz, akkor úgy cselekszik, mint a hatos. Valamennyire paranoiddá válik. Kissé visszahúzódik, dolgokat kezd feltalálni és listát készít a szeretett lény kvalitásairól. Megpróbál a színfalak mögé látni. A szerelem érzése mentális folyamattá válik.

A hatos a kilences felé mozog. Relaxál és paranoiája lustaságba oldódik. Ücsörög a tv előtt, vagy lerogyik a vízparton és nem mozdul egy hétig.

A kilences úgy viselkedik mint a hármas. Produkálni, termelni kezd a szeretett lény kedvéért. Kidolgozott ajándékot készít, vagy új felelősségeket vállal. Produktív energiát generál.

Stressz

Stresszben a mozgás a háromszög mentén az óramutatóval ellentétes irányban történik.

A hármas ekkor kilencesként cselekszik. Ahelyett, hogy produktív lenne, csupán fantáziál erről. A cselekvésből a gondolatba vonul.

Egy kilences stresszhelyzetben úgy viselkedik mint a hatos. Az önmagában való kételkedés és a paranoia hálójába kerül. Nem tudja biztosan, hogy mi a valóság, hogy a dolgok azok-e, aminek látszanak.

A hatos ebben a helyzetben úgy tesz, mint a hármas és produkálni kezd. Balszerencséjére ez egy stressz-hely, így a termelés hamarosan kimerüléshez vezet. Ami az érték ennek ellenére a hatos számára ebben a helyzetben az az, hogy kijön a fejéből, és cselekszik, termel.

A többi pont mozgása a vonalak mentén ilyen sorrendben történik: 1-4-2-8-5-7-1-..... Ez a mozgási irány stresszben. A szív-mozgás ezzel ellentétes irányú. A következőkben ezt az irányt követve írjuk le a pontokat:

Egyes pont

Az egyes stressz alatt a négyes stratégiáját kezdi felvenni. Melankólikus és rosszkedvű lesz. Mereng a régi szép napokon az idő megszépítő messzeségén keresztül. Lehet, hogy körülnéz és azt látja, hogy mindenki másnak jobban megy az élete.

Az egyes a szív helyzetben a hetesre kezd hasonlítani. A relaxált egyes szeret utazásokat tervezni és térképeket tanulmányozni. Szeret apró hasznos dolgokat feltalálni, így praktikus nézőpontja a hetes játékosságával ötvöződik. A sokféle funkcióval ellátott bicska vagy az elektromos konzervnyitó így születhetett. Az egyes utazhat tehát, sőt az is előfordulhat, hogy élvezi a vakációt, bár valószínű, hogy sok tevékenység és betervezett kirándulás fogja azt tarkítani.

Négyes pont

Stressz alatt kettesként fog cselekedni, azaz a hatalmat birtokló személlyel fog törődni. Néha új kapcsolatokat köt ilyen helyzetben, és kezdetben kettesként viselkedik. Védelmezi a partnert és gondoskodik róla. Kilép saját szenvedéséből azért, hogy egy vidám arcot teremtsen maga körül, hogy a segítő partner legyen. Tanácsokat ad, főz, gondoskodik, főként, ha a partner hatalmi figura.

A szív helyzetben egyesként jár el. Ha a négyes relaxált, nyílt, letette a fegyvert, akkor egyre inkább mérges perfekcionistává válik. Kezdi felfedezni partnere szeplőit, finom tökéletlenségeit.

Ez belejátszik a négyes elhagyatottsági melodrámájába és az önértékelés hiányába. Amikor belépsz a négyes életébe, akkor te vagy a fehérruhás királyfi. Lehet, hogy stressz alatt van és királyként kezel. Amint kezd megismerni és megnyugszik, relaxál, azonnal hiperkritikussá és csípőssé válik. 'Ily módon elűzi partnerét, és élete önbeteljesítő jóslattá válik.

Kettes pont

Stresszben nyolcasként működik. Dühöng, sértéseket és tárgyakat vág oda. Egy ismerősünk, egy önfenntartó kettes, egy év leforgása alatt tönkretett egy bankot azért, mert egyszer zárás után kevés idővel már nem engedték be, hogy befizessen.

A szív helyen a kettes a négyes romantikáját veszi át. A romantikát gyakran adja fel, azért, hogy a tökéletes anya vagy feleség szerepében tündököljön, de a felszín alatt ez mindig jelen van. Imádja a románcot és a friss szerelem izgalmát.

Nyolcas pont

Stressz alatt visszavonul az ötös szerepbe. Sokan számolnak be bizonyos évekről, mondjuk az egyetemi évekről, amikor állandó stressz alatt voltak. Ilyenkor visszahúzódnak szobájukba, közösségellenessé válnak, könyveket olvasnak. Az ötös pozíció a nyolcas számára egyben az a lehetőség, hogy mélyen magába vonuljon. Ez egy módja lehet a fájdalmas valóság elkerülésének is. Az ekkor beszerzett ismeretek (például olvasás, tanulás, valamiben elmélyedés) néhány esetben később az ego-struktúrát erősíthetik.

A nyolcas a szív helyen anyává válik. Ez kettes szerep, a nyolcas ezt a maga módján töli be: túlzásba viszi. Ha vendégül lát, akkor túl sok osztrigát vásárol, a borból is túl sok van. Jelszava a régi: A több a jobb.

Ötös pont

Stresszhelyzetben a hetes felé mozog. Tervezgetni kezdi a jövőt és utazni kezd. Esetleg évekig készül titokban egy szerepváltásra.

A szív helyen az ötös törvényen kívüli. Az ötös az összes pont közül a legkevésbé konformista. Ha a relaxált pozícióba kerül, akkor kérkedő lesz, vagy grandiózussá válik, vagy kiabál és ajtókat csapkod, de szinte soha nem viselkedik azon a módon antiszociálisan, ahogy a nyolcas teszi. Ennek ellenére antiszociális nézeteket vall és pártolja a gyengét. Ha egyszer elhatározza magát és lojalitást vállal, akkor mozdíthatatlanná válik.

Hetes pont

A hetes stressz alatt mérges és az egyeshez hasonlóan bíráló és ítélkező lesz. Dogmatikussá és körülményessé válik, amint elveszti a hetesre jellemző elbűvölő burkolatot.

A szív helyen ötössé válik. Jellemzi az ötös olcsón élése, beosztása. A hetes elköteleződéstől és intimitástól való eltáncolásának egy változata az ötösre jellemző visszavonultság. A hetes, ha ötös szíve van, általában túl finomnak és sérülékenynek érzi magát ahhoz, hogy bárkit is nagyon közel engedjen.

 

Amit a magasabb oktávból lehet tanulni

Az Enneagram összes pontja tanít valamit. Minden pontból van bennünk valamennyi. Áttekintve a magasabb oktávokat, vegyük át magunknak a hasznos tanítást.

Kilences pont

Ez a szent otthona. Az emberiség birodalmába itt lép be a szeretet. A szent minden nézőpontot fel tud venni. Minden gyeremeket tud szeretni. Nem tesz szükségtelen megkülönböztetést. Teréza Anya kilences. Könyörülettel szereti a koldust is, a lényt, akit Krisztusként ismer fel.

Ez nem romantikus vagy szexuális szeretet. A kilences könnyen elveszhet az erotikus szeretet érzésében. Ez a két dolog nincs teljesen kirekesztve a szent szeretetből és annak kontextusában kifejezhető. A szent szeretet az Isten felismerése mindannyiunkban. A szeretet ebben az összefüggésben adás elvárás nélkül. Tiszta adás.

A helyes cselekvés útja dilemmát jelent a kilencesnek, az, hogy fókuszban tartsa az érzést, és közben a valóság minden pillanatában jelen legyen.

Az, amit tanulhatunk, először annyi, hogy minden nézőpontot vegyünk figyelembe, hallgassuk meg. Ez gyakorolható. Ezt követően előbb-utóbb mindenkiben felismerhetjük az isteni szikrát, a boldogságra való törekvést.

Egyes pont

Az uralkodó birtokolja a tökéletesség eszméjét. Mindenkiben megvan az a lehetőség, hogy kozmikus látásmódja legyen, hogy észrevegye minden pillanat tökéletességét. Ahelyett, hogy arra fókuszolnánk, ami rossz, és ezt arra használnánk, hogy dühösek legyünk, a rosszat ajándékként használhatjuk a kozmikus terv egész gyárának manifesztálásában. Ez nyugalmat szül. A nyugalom az ellentétek közti középút. Annak a tudása, hogy szükségtelen bármit is dühvel csinálni.

A bennünk meglévő egyesnek magasan fejlett moralitása van. Gandhi volt az, aki az egyes nyugalmát gyakorolta és nem a méreg talajáról indult akcióba, hanem egy magasabb látásmód morális tisztaságáról.

Nyolcas pont

Az Uralkodó túloldalán, a Szent oldalán találjuk a Harcost, a nyolcast. A szent tökéletesség egy másik darabját fejezi ki, a Szent Igazságot. Karddal a kezében a dolgok igazságmagváig be tud hasítani. Ezt csak akkor lehet helyesen használni, ha az ártatlanság útját járjuk. A fixálódott nyolcas állandóan az igazát bizonygatja valakivel szemben, de az ártatlanság útján nincs bizonygatás, mivel nincs mit védeni. És nincs kit hibáztatni. A hibáztatást könnyen lehet úgy beállítani, hogy megmondom az igazságot.

És az igazság elmondása nem minden. Ha közben nem vagyunk védtelenek, ártatlanok, akkor ez csak érvelésnek, hibáztatásnak fog hatni. Csak védekezést szül, nem épül be a másik fél életébe, nem jobbítja azt.

Hármas pont

A hármas a Mágus. Ő bír azzal a képességel, hogy a kozmikus víziót az anyagban, az ügyekben megtestesítse. Ez a Szent Törvény megértése és használata. Olyan, hogy mágikus, valójában nincsen. A mágikus annyit jelent, hogy nem látjuk, nem értjük, hogy hol a trükk, hogy a csoda hogyan történik. Minden megtestesítés kozmikus törvények és alapelvek szerint folyik.

Ahhoz, hogy a mágus ezt a feladatot elvégezhesse, ki kell szállnia a kavarodásból. A nem-megvilágosodott hármas azt hiszi, hogy ha ő valaha is leáll, akkor a világ összedől. Így cipeli vállán a világ terheit. Ha érintkezésbe kerül a szent Törvénnyel, akkor megszabadul terhétől. Ekkor abbahagyja az elvárásoknak megfelelő imázs alakítását.

Az Út az őszinteség. Ahhoz, hogy manifesztálhassa a szent törvényeket, először saját magáról kell elmondania az igazságot. Ez hatol fixációjának magváig ahhoz, hogy önmagáért nem tartja szerethetőnek magát. Valamennyiünknek van több-kevesebb olyan érzése, hogy valódi önmagunkért nem vagyunk szerethetőek. Ezért alakítunk. És ebben az alakításban kiárusítjuk magunkat. Nem a saját életünket éljük. Innen kell tehát visszatérnünk.

Kettes pont

A kettes pont az Istennő, ajándéka pedig a Szent Szabadság. Mindnyájan rabszolgák vagyunk valamilyen értelemben. Rabjai vagyunk a társadalmi elvárásoknak, saját programjainknak, hiedelem-rendszereinknek. A szabadsághoz vezető út az alázatosság. Ha eddig kiálltunk az igazságért, az általában arrogáns büszkeség talajáról történt, és még jobban beletaszított rabszolgaságunkba. Arra lettünk kondícionálva, hogy azt higgyük, a szabadság az önmagunkért történő büszke kiállásból származik. Csodálatos felfedezni azt, hogy a szabadság az alázatossággal együtt jelentkezik.

A kettes ott csapja be magát, hogy nem látja: azért törődik másokkal, hogy önértékelést nyerjen. A büszkeség hajtja a gépet. Mindnyájunknak van egy része, amely az ego megerősítése érdekében eladja a szabadságot.

Az alázatosság az a képesség, hogy segítséget tudjunk kérni. Ha el vagyunk telve büszkeséggel vagy önértékelés hiánnyal, akkor nem tudunk igazán segítséget kérni. Az első esetben azt érezzük, hogy nincs erre szükségünk, a második esetben azt, hogy nem érdemeljük meg.

Négyes pont

A művész adja nekünk a Szent Eredet ajándékát, az összeköttetést kozmikus szüleinkkel, a Földdel és a Nappal. Ha megérezzük ezt a kapcsolatot, akkor az út a nyugalom.

Ez a nyugalom közel van az egyes egykedvűségéhez, nyugalmához, ami ott azonban egy szellemi, tudati állapot, itt pedig egy emocionális helyzet. Ebben az emelkedett, csendes, békés állapotban létezve tanítja nekünk a művész az esztétikum érzékelését.

Mindnyájunknak van olyan része, amely úgy érzi, hogy el van vágva az eredettől, a forrástól. Ez egy elhagyatottság, magányosság érzés. Az, hogy egy kegyetlen világban, idegenek között élünk meg nem értésben. Ezek átélése és a vágyakozás az újra kötődésre egy emocionális érzékenységet fejleszt ki. Ebből a szenzitivitásból igazi művészet születik.

Hatos pont

A hatos a hős Apa, a család védelmezője, összes kapcsolatunk védelmezője. A hatos erőt visz az összes kapcsolatba és védelmezi azokat a Hit Szent Eszméjéből táplálkozva. Ez a hit duális. Hit önmagunkban és hit valami nagyobb dologban, mint mi magunk. Önmagában véve a hit a kételkedés ellenszere. Ez az antidotuma a mentális zűrzavarnak. Ezt teremti meg a bennünk lévő hatos. Ez a saját alapvető jóságunkban való hit. Ebből kiindulva lehet a cselekvéshez bátorságot és hitet meríteni.

Krishnamurti egy hatos volt. Az önmagában való hitet manifesztálta. Visszautasította azt, hogy bárkinek a guruja legyen. Ehelyett arra bíztatta az embereket, hogy legyen hitük önmagukban. A körülötte lévőknek erőt adott ahhoz, hogy felfedezzék magukban a hőst, ahelyett, hogy őt imádnák.

A hatos ajándékoz meg bennünket azzal a képességgel, hogy sorsunk útját járva lojalitást, köteleségtudatot és bátorságot fejlesszünk ki.

Ötös pont

A Misztikus Filozófus rendelkezik a Mindentudás szent eszméjével. A nem kifejlett ötös ezt információk halmozásával próbálja meg elérni. Bár a tudás sok mindenre használható, a magasabb oktávban az egyetemes szellemmel való összekapcsolódás képességeként jelenik meg. A valódi mindentudás azt jelenti, hogy kapcsolatban állunk azzal a forrással, amiből a világegyetem manifesztálódik. Ez a Buddha szellem. Buddha ötös volt. Ez a megnyílásnak az a folyamata, amely az ego minden korlátjának, disztinkciójának és behatárolódásának ledobásával manifesztálható.

Az út a nem-kötődés. Kötődéseink azok, amik kicsinek, bezártnak tartanak minket. Az időlegeshez és saját korlátainkhoz való kötődés az, ami meggátol minket az egyetemes szellemhez való kötődésben. Az ötös útja tehát azt tanítja mindnyájunknak, hogy engedjük el kötődéseinket. Ha megszabadulunk a felesleges csomagoktól, akkor terjeszkedhetünk. Ez az értelme Jézus azon mondatának, hogy könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennybe. Korlátainkhoz és dolgainkhoz való ragaszkodásunk az, amit megpróbálunk magunkkal vinni a mennybe, és ez az, ami visszahúz és nem enged felemelkedni.

Hetes pont

A Mágikus gyermek adja nekünk a Szent Munka ajándékát. A szent munkának három fontos komponense van. Az első annak a tudata, hogy az isteni tervhez vagyunk kapcsolva. Ez a hatos hitének a változata. A hit arra is vonatkozik, hogy életünk a földön az isteni terv manifesztációja. Az emberiség spirituális kifejlődésében mindegyikünk képes szerepet játszani. Mindegyikünk egyedi összetevője, alkotója a kozmikus játéknak.

A második az az, hogy a Szent Munka öröm. A hetestől kapható ajándék az enek a játéknak a felismerése. Ha a munka és a játék közötti különbség eltűnik, azért mert olyasvalamit csinálunk, amit igazán szeretünk és magát az életet szolgáljuk, akkor a mágikus gyermek ajándékát vesszük magunkhoz.

Az Út a Józanság, annak a kívánsága, akarása, hogy jelen legyünk minden pillanatban. A kialakulatlan hetes az intoxikáció minden formáját felhasználja, legyen az drog, ember, új eszme vagy új hely azért, hogy elkerülje az adott pillanat intimitását. A hetes tudja, hogy a szent munka öröm és ezt az intuitív bepillantást a fájdalom és szenvedés elkerülésének racionalizálására használja. Így a hetes a szent eszmét az útról való letérésre használja.

Mindegyikünkben megvan a mágikus gyermek, a pillanat finom intimitásának felismerője.

pontok mozgása

Következtetés

Számos különböző szint kínálkozik arra, hogy dolgozzunk ezen rendszerrel. Talán a legalapvetőbb kapcsolatok szintje. A család, a kultúra, a társadalom kapcsolatokra épül. Szociális állatok vagyunk, kapcsolataink jellege határozza meg, hogy a pokolban vagy a mennyben vagyunk-e.

A legtöbb ember elégedetlen kapcsolataival. Sokan bajlódnak családjukkal ilyen vonatkozásban. A legtöbb ember csalódik kapcsolataiban, mert almát vár a körtefától. A rendszer segítségével könnyebben megérthetjük környezetünket, abban harmónikusabban helyezkedhetünk el.

Ha a családra alkalmazzuk, és látjuk, hogy ki milyen fixációval rendelkezik, akkor a családi dráma egycsapásra érthetővé válik, egy nagyobb keretbe helyeződik át. Egyszerűen többet és mélyebben láthatunk. Ez persze nem azonnal történik. Az első, amit látunk, sok esetben csak az, hogy a fixációk a rendszerben milyen mechanikusan működnek. Van, aki azt érzi ettől, hogy az élet misztériuma rombadőlt számára. Minden mechanikus és megjósolható. Ez az a szint, ahol a gyógyulás kezdődik. Ez az élet mechanikus részének megértése. Ha látjuk a fixációnkat, az élet, a kapcsolatok teremtése, kezelése könnyebbé válik. Ha már látjuk a gépezetet, akkor kezdhetjük felismerni az áttűnő életszikrát.

A következő szint az ön-megbocsájtás. Ha életünk egy részét mechanikus fixálódásnak látjuk, akkor több mindent meg tudunk bocsájtani. És ez visszamenőlegesen is működik, a múltra vonatkoztatva. A múltat a jelen tükrén át nézve lassan átváltoztathatjuk emlékeinket. Fedezzük fel alapvető jóságunkat fixációnk rétegei alatt. Többé-kevésbé az összes fixáció megvan bennünk. A feladat az, hogy ezek mindegyikét meggyógyítsuk. A legnehezebb fő jellemzőnket, belső fixációnkat gyógyítani. Miközben ezen dolgozunk, lényünk gyökere felé hatolunk!

A megbocsájtás ezután kiterjeszthető egyenként a család tagjaira is. Vegyük észre azokat a mintázatokat, amik azokat az embereket alakították, akik minket alakítottak. Lássuk a családtagok sötétebb és világosabb oldalait. Fedezzük fel a mélyen fekvő esszenciális jóságot.

Életünk a földön egy álom, amely a tér és az idő színpadán zajlik. Az élet és a kapcsolatok a szemcsék a csiszolóvásznon, amelyek a szellem-kristály tisztítására szolgálnak.

Ezt a folyamatot mindenkinek magának kell felfedeznie. Minden, még fel sem tett kérdésünkre megvan bennünk a válasz. Mindegyikünk tökéletes már a maga fejlődési fokán. A feladatunk az, hogy ezt felismerjük, hogy átöleljük az életet minden egyes pillanatban.

Legmélyebb álmaink válnak valóra akkor, amikor felébredünk alvajáró állapotunkból, amikor ledobjuk fixációnk szenvedéseit. Az Enneagram egy útmutató, egy segítség ahhoz, hogy észrevegyük alvajáró trükkjeinket. Eszköz a felébredésre. Nem kell többé ragaszkodni a szenvedéshez, mint életünk inherens, elkerülhetetlen alkotórészéhez.

Az egyetlen tanács, amit adok, az az, hogy legyetek lágyak. Legyetek hasonlóak az anyához, aki délutáni alvásból ébreszti fel kisgyermekét. Legyetek lágyak magatokkal szemben. Ébredjetek fel és örüljetek....

 

 

 haza      Publisher: Sipi46   Budapest. Web mindenes: Sipi