fraktál A Mesterré válás útja

Az ARANYHÍD Iskola titkos tanításai

A szellemi iskolázás, a beavatásos és meditációs iskolák egyidősek az emberiséggel. Az egyiptomi, a hermetikus, az okkult, misztikus, stb. iskolákról könyvek tucatjai szólnak. Az ARANYHID iskola ötvözi az ősi és modern tudást az Infozófia világnézetével és a Reiki szellemi vezetésével.

Az Iskola célja, hogy benne minden kereső megtalálja az élete célját, értelmét és boldogságát, saját életének Mesterévé váljon.

Enneagram (bevezetés a tanfolyami jegyzethez)

Bari Janó:"Idők idője"

ILYENEK VAGYUNK HÁT A VALÓSÁGBAN?

 

A lélek iskolázását Rudolf Steiner részletesen kifejti a Hogyan juthat az ember a magasabb világokról való megismeréshez című meditációs könyvében, amely a jelenkori beavatás, a misztikus befelé vezető út, legfontosabb kézikönyve. E könyv A személyiség megosztódása a szellemiskolázás alatt című fejezetében Steiner elmagyarázza, hogy az iskolázás előtt a lélek három összetevőjét az akaratot, a gondolkodást és az érzelmeket magasabb rendű világtörvények által szabályozott kapcsolat köti össze egymással. Ez a tulajdonképpeni karakterfixáció. 1. ábra
A titkos iskolázás során ez a karakter lebomlik, a három alaperőt összekötő szálak fokozatosan elszakadnak. A magasabb rendű látnok agya három önállóan működő lényre esik szét: a gondolkodás-, érzés- és akaratagyra.

A köztük lévő kapcsolatot ezek után már nem a karakter programjai (fixációi), hanem az emberben felébredt magasabb rendű tudatosság szabályozza, amely természetesen a saját felelőssége alá tartozik.

Ugyanitt hívja fel a figyelmet a szerző, a helytelen iskolázás veszélyeire: Ha a karakter előbb bomlik le, mint ahogy a tanítvány tökéletesen uralná a három alaperőt, a fixáció szerinti erő domináns lesz és háttérbe szorítja a többit.

2. ábra
A 3. ábra a hatalmi kényszertermészetet mutatja, ahol az érzések és a gondolkodás már nem képes befolyásolni az elszabadult, fékevesztett akaratot. Hasonló torzulások jöhetnek létre az érzelem túldimenzionálása esetén (személyek, eszmék imádata, érzelmi függőség kialakulása, vallási fanatizmus - a gondolat és akarat szabadságának elvesztése), vagy a gondolkodás túlsúlya esetén, amikor egy élettel szembenálló ellenségesség, egy magába zárkózó szemlélődés lép fel. Az ilyen emberek számára azután a világnak már csak annyiban van jelentősége, amennyiben az tárgyakat szolgáltat határtalanságig fokozott bölcsesség iránti mohóságuk kielégítésére. Nincs gondolat, amely cselekvésre vagy érzésre ösztönözné őket - írja Steiner. 3. ábra

 

El lehet gondolkozni azon, hogy milyen iskolák azok, amelyek torzulásokhoz vezethetnek, hiszen az élet tele van beavatásokkal, megváltozott tudatállapotokba torkolló lehetőségekkel. Nyilvánvaló torzuláshoz vezetnek az erőszakiskolák: a bandák, a maffia, az alvilág, a drog, az alkohol, az erőszakszervezetek iskolái, ahol a fő tananyag: ne gondolkozz, és ne legyenek érzelmeid. A vallási szekták vezetői, guruk és mesterek köré tömörülő hipnotizált érzelmi rabságban, örök kötöttségben élő emberek tömege, akik önálló gondolkodás és akarat nélküli imádógépekké degradálódnak (lásd még: Manipulálhatja-e a Mester a tanítványát?). De a hagyományos iskolák is ontják a tudományhívőket, a saját elefántcsonttornyukba (számítógépük elé) láncolt szobatudósokat, akik képtelenek elszakadni a realitástól, elfelejtenek élni és érezni.

Nagy megnyugvás mindazoknak, akik kizárólag a reiki tradicionális útját járják: nem kell félniük, hogy erőgéppé, imádógéppé vagy gondolkodógéppé válnak, a természetes gyógyító módszer mindenkit a saját fejlettségi fokán fog meg és a saját ütemében vezet a titkos iskolázás útján.
Az Infozófia szerint az ember
anyag, energia és információ. Az információ sejtjeink, szerveink és felügyelő ÉNünk programjainak gyűjteménye.
A felügyelő ÉN programok összessége az Enneagram, egy programkönyvtár, amelyből megtudhatod hogyan működsz te és mindenki más körülötted. Az algoritmus, a hajtóerő és a struktúra felismerése és megértése az első lépés a változtatás útján.
Nem mindenki jut el a magasabb rendű látnok szintjére (nem is lenne szerencsés), de mindenkinek meg van a lehetősége a boldog szabad életre, a felébredésre. A transz megszűnése, az
Ebben a pillanatban... és nem a fixációnk sablonja szerinti élést jelenti.

 

 haza      Publisher: Sipi46   Budapest. Web mindenes: Sipi