Az Uralkodó.

Egyes-pont - A Perfekcionista Személyiség.

Az Interiorizált dühpont.

Magasabb oktáv: Az Uralkodó

Szent Eszme: Tökéletesség

A Szent Út: Nyugalom

Alacsonyabb oktáv: A Perfekcionista Személyiség

Szenvedély: Düh

Idealizálás: Erényes vagyok

Beszédstílus: Prédikálás

Csapda: Tökéletesség

Védekező mechanizmus: Reakcióképzés

Elkerülés tárgya: Düh

Dichotomia: Rigid/Szenszitiv

Példák:

Martin Luther King, M.K.Ghandi, Ayatollah Khomeini, Robespierre, Margaret Thatcher, Charles herceg, G.B.Shaw, John Lennon, Abraham Lincoln, Lev Tolsztoj.

A kilences interiorizált változata az egyes, egy nagyon érdekes düh-pont, mivel itt a szenvedély és az elkerülés tárgya egyaránt a düh. Ez az egyetlen pont az Enneagramban, ahol a szenvedély és az elkerülés tárgya ugyanaz. Egy bizonyos értelemben ezek azok az emberek, akik úgy kocsikáznak, hogy közben a fék be van húzva.

Míg a kilences elvesztette személyes pozícióját, és a nyolcasnak mindenben erős személyes pozíciója van, az egyes a helyes pozíciót akarja és ezért harcol, hogy a helyes dolgot csinálja. Az egyesekben meglehetősen gyakran láthatsz barázdált homlokot és vékony ajkakat a düh és a morális felsőbbrendűség kifejezéseként. Míg a nyolcasok a rossz fiúk és rossz lányok, addig az egyesek a jó fiúk és a jó lányok. Bár ez is egy düh-pont, ritkán leszel tanúja annak, hogy egy egyes úgy gurul méregbe, mint egy nyolcas. Ha netalán mégis dühkitörésük van, ezt a későbbiekben mindig megvitatják magukkal, igazolva cselekvésük helyénvalóságát.

Az egyesek fenntartják a szertartásos prédikáló pozícióját: Billy Graham és Jerry Fallwell egyaránt egyesek. Az Egyesült Államok első alapításakor egyes ország volt, a puritánok éppúgy az egyes stílust példázzák, mint ahogy az amik. A puritán munka-etika és a kálvinista nézőpont egyes pozíciót képviselnek.

Az egyesek tökéletesnek tűnnek, bármit is csinálnak. Volt egy barátom, aki egy parasztházban lakott Oregonban. Ő egy egyes. Ő a tökéletes anya, a tökéletes feleség. Egy olyan házban lakott, ahol nem volt áram és folyóvíz. Fát kellett vágnia, nem volt pénzük. De amikor meglátogattad otthonukat, minden tökéletesen a helyén volt. Friss kenyér sült a sütőben, minden ki volt seperve és egy porszem sem volt sehol. Ehettél a földről. Ez maga volt a tökéletesség. A perfekcionista személyiség mindenben megnyilvánul, bármit is csináljon éppen az egyes.

Fontos megjegyezni azt, hogy a düh először egy, a testben képződő érzésként jelentkezik. Az egyes számára dühösnek lenni nem oké mert az a kontroll elvesztését jelenti. Az egyes arra is felhasználja a dühöt, hogy az jusson eszébe róla: ő az ítélkező, ezért nem tökéletes. Gyakran a dühöt azért nem fejezheti ki nyilvánosan, mert ez udvariatlan lenne. Az összes rögeszmés-kényszeres személy esetében a fő téma az idő, a pénz és a szenny. Bármi volt az, ami körül a családi konfliktus forgott gyerekkorában, ez fog felnőttkori problémaként manifesztálódni (megtestesülni).

A tisztaság az egyes számára egy fontos téma. Általában ők extrém fokban tiszták. Többnyire sikálnak és nemcsak egyszerűen takarítanak. Amikor Svájcon utaztam át - egy egyes kultúrán - észrevettem, hogy a zürichi repülőtér padlója tisztább, mint otthon Kaliforniában az áruházé.

Egy egyes dühbe jön, majd saját magát hibáztatja. Nem tudja, hogy hogy kell a dühöt megfelelően kifejezni. Az, hogy az emberek a katolikus hagyományban penitenciával büntetik magukat, azért, mert rosszak voltak, egy egyes koncepció. A gúnyrajzokon az egyik válladon angyal ül, a másikon pedig az ördög. Ez az egyesre érvényesebb, mint bárki másra. Bizonyos egyesek még arról is be tudnak számolni, hogy lokalizálni tudják, merről jön a hang. Olyan érzésük van, hogy a lelkiismeretük állandóan figyeli őket.

A düh szarkasztikus megjegyzésekben szivároghat a külvilágba. Ez az egyest hiperkritikussá és önkritikussá teszi. Ez emellett egy passzív-agresszív viselkedési állapotot is létrehoz. Amikor a düh a jövőre projektálódik, akkor aggódás formájában jelenik meg. Az egyesek mindenen aggódnak. Nem lesz elég pénzünk öregkorunkra.

Az egyeseknek gyakran nagyon finom alkatuk van, vékony ajkak, finoman ráncolt homlok. Az embernek van néha olyan érzése, hogy az egyesek fennhordják az orrukat. G.B.Shaw-nak klasszikus egyes arca van; nagyon vékony az ajka, szemöldöke alól ítélkező szemekkel néz rád. Már akkor a női jogok bajnoka volt, amikor ez még nem volt divat. A Pygmalion c. darabja az egyes szarkasztikus nézetét reprezentálja az udvarias társadalommal kapcsolatban és amellett az egyesnek azt a dichotomiáját, miszerint a nőt vagy szajhának, vagy madonnának látja. A tényleges tisztelet mellett az egyesek gyakran halmoznak fel magukban ellenséges érzéseket a nőkkel szemben.

Van egy erős libidó, amely valamilyen módon meg van védve a durva szuperegótól - a szexualitás titkos kertje. Egy egyes lehet állat a hálószobában és gyűlölheti az érzelmek nyilvánosság előtti kimutatását.

A kreativitás és szexualitás szintén a dühhöz kötött. Amint az egyes elfogadja, hogy dühösnek lenni helyénvaló és kifejezi mérgét, akkor a kreativitás és szexualitás is feltör. Addig, amíg a düh el van nyomva, zavar van a szexuális energiával és kreativitásal kapcsolatban. Meglehetősen gyakran az elnyomott dühvel kapcsolatban betegség is jelentkezhet.

Az egyesek otthonosan mozognak olyan szerepekben mint kisvállalkozók, orvosok és ön-alkalmazott hivatásosok. A kisboltocska, ahol valaki keményen dolgozik és szépen halad előre, egy egyes stílus. Az egyes számára nagyon nehéz egy bürokráciában dolgozni, mivel van benne egy alkalmazkodási képtelenség érzés és egy erős morális kód éppúgy, mint egy szándék arra, hogy harcoljon azért, amit helyesnek vél.

Az egyeseknek általában igazán kötött izomzatuk van. Az egyik nő, aki egy egyeshez ment, azt mesélte: A férjem azt mondta, hogy két évig tartott, amíg megtanulta a fél-lótusz ülést, és minden nap gyakorolta azt. A hangsúly itt nem csupán a merevségen van, hanem azon, hogy minden nap dolgozott ezen.

Az egyesek egy kiváló, helyénvaló, csaknem prűd viselkedés képét sugározzák. A legtöbb ember nem veszi észre, hogy belül van egy rejtett világ. Amsterdam egy egyes város. Svédország, Hollandia és Svájc mind egyes országok. Svájc kantonjai és a kis farmer és a demokrácia tisztelete mind példái az egyes kultúrának. Az összes egyes kultúrában jelen van egy tiszta, rendezett, prűd külső, együtt a piroslámpás negyedekkel és a szabad gondolkodás idealizált tiszteletével. Amsterdam toleráns a marihuanával és az ellen-kultúrás életstílussal szemben. Az egyesek lehetnek prédikátorok és moralisták, éppúgy, mint társadalmi reformerek mint Gandhi és Martin Luther King.

Szenvedély/Az elkerülés tárgya.

A pontok közül az egyes a leginkább dichotomizált. A szenvedély és az elkerülés tárgya a düh. Mivel mind a csapda, mind pedig a szent eszme egyaránt a tökéletesség, az egyes a leginkább polarizált személyiség.

Az egyeseknek megvan az idealizált víziójuk arról, hogy a dolgok hogyan mehetnének tökéletesen. Észlelik a tökéletlenséget és azután bosszúsak lesznek. Ez a bosszúság megjelenhet , mint bántó, szarkasztikus humor. Az egyesek egy kicsit mindig dühösek. A dühük hiperkritikusságba szivárog és gyakran izomfeszülések formájában manifesztálódik. Az egyesek nagyon nagy mértékben kritikusak magukkal szemben. Az egyes lehet a legönbüntetőbb az Enneagramban.

Míg a kilences érzi a dühöt és öntudatlanná válik, és a nyolcas érzi a dühöt és ezt haragként fejezi ki, az egyes érzi a dühöt és egyidejüleg megkísérli ezt elkerülni. Emiatt a dualitás miatt a dühöt a szuperego dolgozza fel, amint a személy eldönti azt, hogy helyes-e a dühérzése, vagy nem. A szuperego a bíró. A bíró ítéletet hirdet a düh helyénvalóságáról és az összes egyéb viselkedésről, gondolatról és érzésről.

Amikor a testben düh jelentkezik, és a szuperego úgy dönt, hogy abban a pillanatban nem helyénvaló dühösnek lenni, az egyes, ahelyett, hogy kifejezné a mérgét, visszatartja azt és bosszússá válik. A düh akkor szivárog ki, amikor az egyes tökéletlenséget észlel és bosszússá válik.

Az egyes pszichés képessége az, hogy észleli a helytelent. Ismerünk egy egyest, aki áruházi detektív volt. Pusztán abból, hogy látott valakit elsétálni maga előtt, meg tudta mondani, hogy van-e valami az inge alá rejtve.

Gyermekkor.

Ez a perfekcionista személyiség helye. Gyermekként az egyeseket helyesen és konzekvensen büntették. Megbüntették azért, amit csináltak, ha rossz volt és megjutalmazták azokért a dolgokért, amiket jól végeztek. Ha a szülő következetlenül büntet, akkor nyolcast hoz létre, ha konzisztensen, akkor egyest. Az egyes hite az, hogy ha a helyes dolgot csinálod, akkor jutalomban részesülsz, ha pedig rosszat teszel, akkor büntetést kapsz.

A dühöt itt a testben análisan tartják vissza. Amikor az egyesek gyerekek voltak, a bilire szoktatás csatáját elvesztették. Meglehetősen gyakran ezen fixáció magvát a tudattalan ki nem fejezett düh képezi a bilire szoktatással kapcsolatban. Az anus az a hely, ahol a feszültség kezdődik a testben. Ezenkívül lehet merevség az állkapocsban és az izomzatban általánosan. Gyermekként gyakran egy domináns szülő volt a családban. Általában a másik szülő a háttérben volt.

Idealizálás.

Erényes vagyok. Jelen van itt a tökéletesség egy idealizált szemlélete, amelyik erős internalizált, morális kódban manifesztálódik.

A klasszikus egyes történelmi periódusa a viktoriánus Anglia volt, ahol az emberek szoknyákat csináltak, hogy elrejtsék a székek lábait, miközben a legjobb pornográfiát angol nyelven írták. Az egyesek gyakran cenzorok, akik mocskos filmeket néznek egész nap azért, hogy eldöntsék, hogy az általános közönség számára mi a megfelelő.

Milton Erickson a híres pszichiáter, hipnoterapeuta úgy tekintette a kliensek haját, mint szexuális önképük kifejeződését. Az egyeseknek csaknem mindig nett hajuk van. Sok fodrász ténylegesen egyes. Azt is gyakran lehet észlelni, hogy az egyeseknek gyakran sisak formára van vágva a hajuk. Van egy olyan érzése az embernek, hogy utazhatnának egy nyitott pótkocsin anélkül, hogy egy hajuk szála is öszekócolódna. Ennek jó példája Britannia volt miniszterelnöke, Margaret Thatcher. Olyan hajviselete van, amiről az érződik, hogy összetörne, ha gazdája elesne.

Védekező mechanizmus.

Minden pontnak van egy sajátságos védekező mechanizmusa, aminek használatát túlzásba viszi. A kilences számára ez a mindennel kapcsolatos narkotizálás: a beszélgetés, a kábítószerek, ételek, eszmék, stb. Az egyes számára ez a reakcióképzés. A reakcióképzés azt jelenti, hogy amikor fellép egy impulzus a tudatalattiból, ez megváltozik, mielőtt elérné a tudatost.

Talán egy túlságos leegyszerűsítése ennek a folyamatnak annak a kisfiúnak az esete, akit a pap maszturbáláson kap rajta. A pap azt mondja: Bármikor, ha úgy érzed, hogy szeretnél maszturbálni, akkor imádkozz. A kisfiú hamarosan nem érezte többé, hogy szeretne maszturbálni, már csak azt érzi, hogy szeret imádkozni. Amikor a maszturbálás késztetése megjelenik, ez azonnal eltolódik és a tudatában már úgy jelentkezik, mint imádkozás.

Az egyesek gyakran élnek olyan házban, ahol a gyep katonásan rendben van. Semmiféle elburjánzás. Precízen lenyírva, lehetőleg geometriai formákba illesztve.

A reakcióképzés egy másik példája jelentkezhet akkor, amikor az egyes munkával súlyosan túlterhelt. Ahelyett, hogy érezné a pihenés szükségességét és vakációra menne, az egyes azt érzi, hogy még több munkára van szükség. A túldolgozás mellett ezek azok az emberek, akik szeretik megtervezni életüket és rengeteg előzetes beosztást készítenek.

Az egyik egyes mesélte: A vakáció nagy erőfeszítés számomra. Úgy értem, hogy ez valóban rendkívül nehéz, hogy ott legyek és semmit ne csináljak. Nem szeretem ezt.

A tapasztalatunk az, hogy az egyesek sohasem csinálják azt, hogy nem csinálnak semmit - műugró leckéket vesznek, felkelnek reggel hatkor, hogy teniszezzenek. Ha egy kis szigetre mennek nyaralni, akkor két napon belül mindent látniuk kell a szigeten. Az egyik fő jellemvonásuk, hogy gyűlölik az időt vesztegetni. Az idő rögeszmésen összekapcsolódott az autoritás és a kontroll témájával. Az egyes számára hasznos jó tanács az, hogy lazítson, menjen vakációzni akkor is, ha nem érdemli meg. Az egyik nő panaszkodott arról, hogy a férje elvitte egy hathetes nyaralásra Thaiföldre, ahol napokat töltöttek azzal, hogy a tengerparton heverésztek. Szörnyű volt.

Beszédstílus

A beszédstílust prédikálásnak hívjuk. Több formában jelentkezhet: szentbeszéd a pulpitusról, a kormányt kritizáló pamflet, vagy lecke arról, hogy partnerként vagy gyermekként hogy lehetnél még tökéletesebb. A szentbeszéd tónusa egyfajta felsőbbrendű moralitás érzését tükrözheti, kissé leereszkedve hozzád, vagy bármilyen más, felsőbbrendű/alsóbbrendű kombinációt.

Csapda.

Az összes rögeszmésnél a düh testben jelentkező érzésként indul, ami azután világnézetben kristályosodik ki. Az egyes számára ez a perspektíva úgy manifesztálódik, mint a természet, a rendezetlen feletti uralom vágya. Az egyes azt gondolja, hogy egy jól rendbentartott farm sokkal szebb, mint egy facsoport. A tökéletesség csapdája a tökéletesség szent eszméjének duális párja. Csapdaként a tökéletesség a világ kontrollálási kísérletének megindoklására. A perfekció csapdája az a vágy is, hogy a természetet szabályossá tegye annak érdekében, hogy az tökéletes legyen. A tökéletessé válás szükségletének csapdája az egyest dühössé teszi. Miután önmagát tökéletlennek ítéli, az egyes ezt az érzést a világra vetíti és dühössé válik a világban észlelt tökéletlenségek miatt.

Dichotómia.

Az egyes esetében a dichotomiát Rigid/Szenzitiv-nek hívjuk. Hasonlóan a többi fixációhoz, mindkét pólus jelen van. Vegyük észre, hogy ez a dichotomia a nyolcas Puritán/Hedonista kettősségének a változata. Az, ahogy ez a dichotomia visszatükröződik az egyes karakterében, megadja az egyes világban való helyzetét. Bizonyos egyesek lágyabbnak és emocionálisan érzékenyebbnek tűnnek, talán amiatt, hogy közelebb vannak stressz helyükhöz, azaz a négyes melankóliájához. Más egyesek megnyilvánulásaiban sokkal militaristábbak, ez vonatkozik érzelmeikre, sőt testtartásukra is.

Altípusok.

Mivel az egyes és a nyolcas a kilences változatai, az altípusok hasonlóságokat mutatnak. Az önfenntartó kilences az étvágy, az önfenntartó egyes az aggodalom. Az önfenntartó nyolcas a kisegítő túlélés. Felhívjuk a figyelmet a világban való túlélés felé irányuló attitűd hasonlóságaira.

Önfenntartó: aggodalom.

Az önfenntartó egyes számára az aggodalom nem más, mint a jövőre projektált düh. Itt az aggodalom profilaktikus. Úgy tűnik, hogy ezekben az egyesekben van egy hit: ha minden lehetséges rosszra előre tud gondolni és aggódni tud érte, akkor ezzel ki tudja védeni.

Ez egyben egy változata annak a mágikus gondolkodásnak, amit a hetesnél fogunk majd látni. Van egy összefüggés az egyes és a hetes között. A hetesnél a mágikus gondolkodás úgy néz ki, hogy: Bizakodjunk, majd minden jóra fordul. Az egyesnél ez: Ha aggódom az összes lehetséges negatív következmény miatt, akkor ki tudom védeni azokat, mielőtt ténylegesen megtörténnének.

Az egyik csoportunkon egy önfenntartó egyes elmondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta neki, hogy kilencven éves koráig fog élni. Ez feldühítette, mert hirtelen aggódni kezdett a jövő miatt, de egészen más módon: hogy fogom tudni a gondomat viselni 90 éves koromban.

Szociális: alkalmazkodási képtelenség.

Ezek a nonkonformista társadalmi reformerek. Jó példa Martin Luther King. Ezek azok az emberek, akik kitartanak morális kódjuk mellett. Ez azon emberek helye, akik nem akarnak vagy visszautasítják azt, hogy adaptálódjanak a bürokratikus szabályokhoz, vagy a társadalmi elvárásokhoz. Ezek azok az emberek, akik morális késztetés miatt kimennek a frontra.

Szexuális: féltékenység

Ha a düh a szexuális területre szivárog, akkor féltékenységként fog menifesztálódni. A féltékenység itt egy olyan érzés, hogy valaki más feldúlhatja a tökéletes egységünket. A szexuális kapcsolatban jelen van a tökéletesség érzése és a féltékenység, hogy valaki ezt tönkreteheti. Találkozhatsz egy koktélpartin egy szexuális egyessel, aki extrém mértékben megvilágosodott, intelligens, csillogó, kialakult személyiség. Hirtelen, ha észreveszi, hogy felesége valakivel beszélget a helyiség túlsó végében, megláthatod a szemében és a hang tónusában jelenkező automatikus választ.

Példák:

Az Egyesült Államok alapító atyái jól példázzák ezt a fixációt. Van morális egyenességük és tisztaságuk, éppúgy, mint vallási és gondolatszabadságuk. Úgy gondolkozhatsz, ahogy tetszik. Bármit hihetsz, amit csak akarsz, azonban van önkormányzásodnak egy helyes módja. Ez az utópista gondolkodás helye. Az egyesekben valódi szentimentális beütés található meg és ez gyakran utopiánizmusban nyilvánul meg. Az 1800-as években a keleti államokban számtalan kommuna létesült. A karizmatikus vezető csaknem mindig egyes volt.

Az egyeseknek gyakran van bajuk izomfeszülésekkel, fejfájással, ortopédiai problémákkal és izületi bajokkal.

John Lennon rendelkezett az egyesekre jellemző vékony ajkakkal és finoman ráncolt homlokkal. Zenéjében jókora adag térítés és prédikálás volt. El volt kötelezve a nők jogaiért is. Élete utolsó részében arról prédikált, hogy ő egy háztartásbeli férj. Az a háború ellenes megnyilvánulás, hogy a tévében ágyban ülve jelent meg a feleségével, klasszikus példája az egyes fixációnak.

Hugh Hefner egy másik egyes. Ő a Playboy alapítója. Az egész Playboy filozófia és a jólfésült, tökéletes nő nagyon is egyesre valló nézet. A Playboy úttörő volt a szociális non-adaptabilitásban azzal, hogy erős morális pozíciót alakított ki a sajtószabadsággal, a gondolati és vallásszabadsággal kapcsolatban. Ezek a szabadon gondolkozók. Hefner állandóan társadalmi témákba merül. Középnyugati üzletember vékony ajkakkal, ráncos homlokkal, komoly tekintettel és jókora feszültséggel az állkapcsában.

Khomeini Ayatollah Iránt puritán, fundamentalista morális pozícióból kormányozta.

Charles herceg non-adaptabilitása akkor nyilvánul meg, amikor Angliában az akupunktúrát és az alternatív medicinát támogatja. Ő egy gondokozó, szolíd, morális személy.

Robespierre szintén egyes. A Danton c. film az egyes Robespierre és a nyolcas Danton közti konfiktust ábrázolja. Látható, hogy Robespierre morális egyenessége hogyan vezetett el a rémuralomhoz.

Magasabb oktáv

Az egyes magasabb oktávja az Uralkodó. Az uralkodó minden pillanatban átéli a tökéletességet. Ennek következtében az uralkodó nyugodt. Nyugodt lévén, képes az energiaáramlásokat úgy irányítani, hogy a tökéletesség még nagyobb harmóniáját hozza létre. A Szent Eszme, a Tökéletesség és a Nyugodtság Útja válik a düh szenvedélyének ellenszerévé. Emlékezzünk rá, hogy ez a dichotomiák helye, a csapda és a szent eszme egyaránt a tökéletesség, a szenvedély és az elkerülés tárgya pedig egyaránt a düh. A tökéleteség csapdája válik a bosszúság és a világ tökéletlenségei miattt érzett düh igazolásává. A szent eszmében az egyes felismeri a világ tökéletességét, amely nyugalmat szül.

Alacsonyabb formájában a tökéletesség csapdája egy neurotikus kényszerességet hoz létre. A tökéletlenség észlelése az egyestől azt kívánja, hogy állandóan legyen a fejében egy idealizált vízió a dolgok helyes módjáról, ahelyett, hogy a pillanat tökéletességét észlelné.

A fejlett egyes számára a trükk az idő fogalmának transzformálása. Ahelyett, hogy az idő limitált lenne és a szabályozás eszközeként szolgálna, az egész harmóniájának tökéletes látásmóddal történő kibontakoztatásának eszközévé válik.

Az egyes pont kérdései.

1. Észreveszed magadon, hogy visszatartod a dühödet azért, mert dühösnek lenni abban a pillanatban helytelen volna?

2. Perfekcionista vagy (Mindíg a tökéletességre törekszel?

3. Észrevetted-e, hogy bántó, szarkasztikus humorod van?

4. Bosszússá válsz, ha azt észleled, hogy nem minden tökéletes?

5. Észreveszed-e magadon azt, hogy szorít az idő, hogy nem tudsz mindent megtenni, amit kéne?

6. Megszállott munkás vagy, aki tovább és keményebben dolgozik, mint bárki körülötted?

7. Tiszta különbséget látsz jó és rossz, fekete és fehér közt?

8. Fontosnak tartod azt, hogy tudasd másokkal az életben elfoglalt morális pozíciódat?

9. Gyakran hibáztatod magadat, hogy nem vagy tökéletesebb?

10. Láthatólag többet aggódsz, mint a legtöbb ember?

11. Érzel egy puritán beütést magadban?

12. Hiszed azt, hogy kemény munkával mindenki boldogulhat?

13. Gondolod-e azt, hogy a szexuális intimitást durva dolog nyilvánosan kifejezni?

.

bevezetésmozgások

 haza      Publisher: Sipi46   Budapest. Web mindenes: Sipi