Az Istennö.

Kettes pont - A Segítőkész Személyiség

Az Exteriorizált imázspont.

Magasabb oktáv: Az Istennő

Szent Eszme: Szabadság

Szent Út: Alázatosság

Alacsonyabb oktáv: A Segítőkész Személyiség

Szenvedély: Büszkeség

Idealizálás: Segítő vagyok

Beszédstílus: Tanácsadás

Csapda: Akarat

Védekező mechanizmus: Represszió/Elfojtás

Elkerülés tárgya: Szükségletek

Dichotomia: Militáns/Kicsapongó

Példák:

Marilyn Monroe, Elvis Presley, Nancy Reagan, Mary Magdalene, Elisabeth Taylor, Virginie Satir, Little Richard, Barbra Streisand, Michael Jackson.

A kettes a hármas pont exteriorizált változata. Az imázspontok mindegyike az önértékelés hiányában szenved, ami abból a hitből származik hogy őket nem lehet önmagukért szeretni. A hármasnak az a stratégiája, hogy megpróbálja produktumáért szerettetni magát. A kettes azt akarja, hogy azért szeresd, mert gondodat viseli, törődik veled. Ezek a segítő, az együtt-alkoholizáló, a magukat túlhajtó anyák és az önfeláldozó feleségek.

Kívülről nézve ez a stratégia meglehetősen sikeresnek tűnik. A kettes a nyugati társadalom idealizált nőalakja. A perfekt szuperanya, feleség, titkár és barát, aki mindig kész arra, hogy megtagadja saját szükségleteit azért, hogy gondját viselje valaki másnak. Látszólag szeretik és csodálják őt és megkap minden szeretetet, amire szüksége van, cserébe önzetlen szolgálataiért. És ez a dolog buktatója. A szolgálat sohasem teljesen önzetlen. Ez az önértékelés hiányának érzéséből fakad. A kettes azon igyekszik, hogy azáltal nyerjen szeretetet és önértékelést, hogy valaki mással törődik. A kettesnek ritkán van meg ahhoz az energiája, hogy saját magával törődjön. Megállapodik egy bőséges gyertyafényes vacsoráról vagy családi banzájról egy tucat fogással. De amikor egyedül marad és nincs senki, akivel törődjön, csak saját maga, teljesen elfelejt enni, vagy a konzervdobozból eszi ki az ételt. A segítségnyújtás a kettes számára a kinyerési folyamat. Kísérlet arra, hogy önértékelést facsarjon ki a világból cserébe szolgálataiért. Ez talán a leginkább burkolt prostitúcióforma az Enneagramban és egyben ezt nézik el legtöbbször, mivel mindenki szereti, ha a kettesek gondját viselik. Azzal, hogy te jobban érzed magad, a kettes önértékelést nyer. Ez ezen fixáció lényege.

A jóság, a kedvesség, a fény alatt azonban egy rozsdamentes acél belső búvik meg. A valóságban semmit sem tudsz viszonozni, amit a kettes érted tett. Senki sem tud úgy törődni vele, ahogy ő törődik valaki mással és ő fájdalmasan tudatában van ennek a ténynek éppen csak a felszín alatt.

A személyiség fixációk közül a kettesek a leginkább dependensek. Ahelyett, hogy a világon közvetlenül dolgoznának, hogy teljesüljenek vágyaik, a kettes személyiség valaki máson dolgozik, aki aztán megdolgozza a világot és biztosítja a kettes szükségleteit. Még a szociális altípusnál is, ahol a sztár manifesztációját találjuk, jelen van egy olyan érzés, hogy a sztár menedzsere a show kulcs-alkotóeleme. A világ jól ismeri Elvis Presley menedzserét, Colonel Tom Parkert. A ő ereje az a stabil alap, amelyről a művész indulhat. Az olyanok tragédiája, mint pl. Marilyn Monroe, pontosan ezen stabil papa hiánya. Ezzel ellentétben ez az eset sohasem érvényes a hármas sztárokra, akik mindig képesek arra, hogy saját gondjukat viseljék.

Szenvedély.

A kettes esetében ez a Büszkeség. Míg a legtöbb egyéb pont, ha meghallja saját fixációját, azonnal megérti a szenvedélyt, amely megmozgatja őket, addig a kettesre ez soha sem áll. A kettesek gyakran érintkezésben vannak dühükkel és bosszúságukkal. Tudják, hogy vannak érzéseik, olyanok, hogy felhasználják őket és nem kapnak szeretetet. Ugyancsak érintkezésben vannak azzal, hogy imádnak segítőkészek lenni. Mégis, amikor a büszkeséget említik, akkor csaknem mindig a zavar értetlen tekintetével néznek. Dehát én élvezem azt, hogy gondját viselem másoknak válaszolja a kettes. Csaknem soha sincsenek mélyebben a tudatában annak a büszkeségnek, amely a gépet hajtja. A büszkeségnek, amely a kettes viselkedését meghatározza, egy nagyon jó példáját adja az egyik workshopvezető. Az egyhónapos tréningemen minden reggel üléses meditációt vezettem. Minden alkalommal legalább 15 perccel korábban ott voltam, hogy biztos legyek abban, hogy minden rendben van és készen áll a kezdéshez. Azért tettem, mert úgy éreztem, hogy az én felelősségem a csoport jó érzése. Az egyik reggel az órám megállt.

Egy órával később érkeztem. Kinyitottam az ajtót, azt gondolva, hogy első vagyok a teremben és az tömve volt meditáló emberekkel. Az első érzés, ami elöntött, a szégyen volt. Ahogy megvizsgáltam, rájöttem, hogy nem zavart saját meditációm elmulasztása, amit szeretek és amire szükségem van Ĺ megaláztatást éreztem. Azon a ponton jöttem rá, hogy a játékomat mindvégig a büszkeség hajtotta."

A büszkeség másik oldala a neheztelés. Van egy vicc arról az anyáról, aki fiacskájának két nyakkendőt vesz karácsonyra. Legközelebb, amikor találkoznak, látja, hogy a fia felkötötte az egyiket. Következő pillanatban megkérdezi Mi a baj? A másik nem tetszik?

Idealizálás.

A kettes számára ez: Segítő vagyok. És valóban az. A nyolcas megmondja, mi a baj veled, talán nevet és azt mondja: nevetségesen nézel ki ebben a ruhában!" Az egyes prédikációba kezd: Tudod, a te korodbeli tekintélynek örvendő nők nem szoktak mászkálni a városban úgy, hogy így nézzenek ki. A kettes így fog szólni: Igazán egészségesnek nézel ki ma. És tudod, ismerek egy helyet innen nem messze, ahol ruhákat árulnak. A legcukibb cuccokat láttam ott és úgy gondolom, hogy te fantasztikusan mutatnál valamelyikben. Ez talán tényleg megmutatná a valódi egyéniségedet.

Gyermekkor.

A kettes hagyományosan a papa kicsi lánya volt. Ezt úgy írtam le eddig, mint hagyományosan női fixációt és a valóság ez is. Ismerek azonban számos férfi kettest is. A férfi kettesek, hasonlóan a nőkhöz, nagyon korán megtanulták, hogy hogyan kedveskedjenek apjuknak, és hogyan csavarják őt az ujjuk köré. Ezek voltak azok a kislányok, akik göndör hajukkal odakuporodtak apjuk ölébe és közben kedveskedve mosolyogtak. Az egyik nő így emlékezik: Amit megtanultam, az az, hogy vidám és kedves legyek, hogy megnyerjem a papa figyelmét és hogy vidám legyen velem. Ez volt az egyetlen dolog, ami igazán működött. Biztos vagyok benne, hogy ez problémákat okozott, mert az anyám olyan üres és távoli volt, hogy biztosra veszem, féltékenynek kellett lennie.

Ez a megfigyelés alapvetően igaz a kettesekre. Az anyával való versengés során elnyerik a papa szeretetét. És az anya soha nem lévén képes, hogy hangot adjon népszerűsége elvesztésének és néha tudatosan nem is veszi ezt észre, bosszússá válik lányára vagy fiára. Meglehetősen gyakran a kettesek úgy jönnek terápiába, hogy mély kapcsolódást éreznek apjukkal, míg anyjukkal egy boldogtalan kapcsolatot. Ha megkérdezzük, valóban nem tudják és nem ismerik az anyjukkal való konfliktusuk gyökerét. Amikor kikérdezzük őket, a papa szeretetének elnyerése szintén egy nem tudatos folyamat volt.

A szexualitással kapcsolatos naivitás megfelelően jellemzi a helyzetet. Ez valóban egy pre-genitális fixáció. Ez a papa felé egyáltalán nem szexuális vonzódás, a szex nem téma. Általában a kettes számára az, hogy törődjenek vele és becézzék, sokkal fontosabb, mint a szex, mivel mint mondtuk, ez pregenitálás rögződés. Ennek egy ellenpéldáját mondta el egy másik szexuális kettes. A szülei táncolni és szórakozni vitték olyan helyre, ahová matrózok jártak, négy -ötéves korában. Azon a ponton megérezte saját szexualitását és szerette azt. Attól kezdve szexuális volt.

Védekező mechanizmus.

Ezt repressziónak nevezzük. A kettes elfojtja saját szükségleteit, mégpedig olyan mértékben, hogy a továbbiakban nincs róla tudomása. Csupán annak a vágyának van tudatában, hogy törődjön veled.

A csapda.

A csapdát itt akaratnak hívjuk. Ez a csapda táplálja a kettes azon vakságát, amely büszkeségével kapcsolatos, a gép valódi mozgatójával. Mivel a kettes szükségletei el vannak nyomva, az az illúziója, hogy ő valóban szabadon dönt, hogy megtegyen neked dolgokat. Az akarat csapdája a választás illúziójának megteremtése. Ahhoz, hogy valóban legyen akaratunk bármilyen szituációban, az kell, hogy választhassunk. Mivel az önértékelés és a szeretet forog kockán, amikor egy kettes megtesz valamit neked, valódi akaratról szó sem lehet. Az akarat illúziója válik az elfojtás csapdájává saját szükségleteire vonatkozóan, azért, hogy gondodat viselje. Ez a csapda akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a kettes elkerülhetetlen haragra gerjed. Akkor aztán dühöngve vágja a fejedhez az összes jó cselekedetét, amit érted tett, és azt, hogy mennyire kihasználtnak érzi magát. Ez leleplezi azonnal azt, hogy a dolgok nem szabad választásból és akarata szerint történtek.

Az elkerülés tárgya.

Az elkerülést itt szükségleteknek nevezzük. Amit elkerül a kettes, az saját szükséglete. Az elkerülés a csapda és a védekező mechanizmus mind együttműködik úgy, mint egy nagyon szoros gépezet, azért, hogy a kettest a gondolkodásra kényszerítse.

Olyan ez, mintha valaki tudatosan vágyna arra, hogy tökéletes rabszolga legyen. A rabszolga elkerüli saját szükségleteit, elfojtja saját vágyait és azt hiszi, hogy mesterének kiszolgálása szabad választásból és akaratából történik. Kívülről nézve ez egyáltalán nem tűnik rabszolgaállapotnak. A tény az, hogy mások, főként nők, gyakran féltékenyek arra, hogy nekik nem ez a fixációjuk. Féltékenyek olymódon, hogy megteszik a tőlük telhetőt és mégsem tudnak olyan önzetlen segítők lenni, vagy olyan perfekt, kedves, szeretetreméltó személynek tűnni. Az igazság az, hogy a kettes azért kerüli el szükségleteit, hogy szolgálhasson. Mindezekért a kettesek valóban empátiára képesek, reprodukálni tudják annak a valakinek az érzelmi helyzetét, akivel beszélnek, ha az szimpatikus nekik.

Dichotómia.

A kettesnél ezt militáns/kicsapongónak nevezzük. A világhoz való viszony nagyon különböző stílusát adja ez a kettő, függően attól, hogy a kettes melyiket manifesztálja.

Nancy Reagan egy militáns kettes. Úgy tűnik, mintha egy tömött hajót kormányozna, nagyon is különbözik mondjuk Marilyn Monroetól, aki kicsapongó kettes. Ez a különbség testtípusukban is megmutatkozik. A militáns kettesek gyakran szorosan be vannak csomagolva, soványak és megjelenésre hasonlítanak az egyes fixációhoz. A kicsapongók ezzel szemben gyakran testileg érzékiek, éppen úgy, mint a stílusukban. A militáns kettes sok esetben a hatékony igazgatói titkárnő. A kicsapongó kettesek gyakran prostituáltak. A militáns kettes sok esetben a kapcsolat hátterében a valódi hatalom, míg a kicsapongó kettes azt veszi észre, hogy a kapcsolatban ő a bántalmazott partner.

Altípusok.

Önfenntartó: Először én.

Az önfenntartó altípust először én-neknek nevezzük. Első pillantásra furcsának tűnhet ez a név egy olyan csoporthoz tartozó emberre ragasztva, aki mindig csak második. Ezek azok az emberek, akik a trón mögötti hatalmat képviselik: a főnök titkárnője vagy felesége. Jó példaként megint csak Nancy Reagant említjük. Rosemary Woods, Nixon személyi titkára, aki elrejtette a Watergate szalagokat, másik ismert példa.

Ezek az emberek, akik sohasem akarnak azonosulni a főnökkel. Sokkal kényelmesebb nekik a főnök tanácsadójának lenni. A színfalak mögül kedvükre irányíthatják az előadást. Előfordulhat, hogy ezek az emberek extrém módon keményen, megszállottan dolgoznak, hét napot egy héten, 12 órát egy nap, mint lojális asszisztensek. Az egyik önfenntartó kettes mesélte, hogy egyszer egy vállalati csekket írt alá a főnöke és a bank visszaküldte azt, mivel nem fogadták el az aláírást. Csupán a titkárnő által kanyarintott változatot ismerték.

Mivel ezek olyan sok mindentől megfosztják magukat, bizonyos jogokat formálnak maguknak. Feljogosítva érzik magukat arra, hogy a moziban vagy a büfében előre álljanak a sorba.

Ha nincs elég élelem, az önfenntartó kettes akkor is megszerzi a maga részét és meg ne próbálj enni a tányérjáról. Sok önfenntartó kettes mondta már, hogy lenyesi az ujjadat. Miután oly sokat adott, joga van erre. Az egyik barátom a kettesekkel kapcsolatban azt szokta mondani: Imádnak adni, de aztán ha ők akarnak valamit, akkor jobban teszed, ha elégeted hitelkártyáidat.

Szociális: Ambíció.

Ha az önfenntartó kettes a trón mögötti hatalom, az ambíciózus kettes rajta ül a trónon. Ez a sztár helye. Ezeknek nem kell sztároknak lenni a hollywodi értelemben, bár néhányuk olyan: Liz Taylor vagy Barbra Streisand.

Az egyik kettes egy fizikoterapeuta. Az ő ideje akkor jön el, amikor a klinika vezetője hivatalon kívül van, akkor aztán csilloghat. Egy térdműtétet követően feküdtem a klinikán. Egy egész csapatot vezényelt, hogy hogyan masszírozzák és jegeljék a térdemet, hogyan rakjanak oda egy tucat törülközőt, stb. Ő a sztár a betegekkel való törődésben.

Szexuális: Agresszió/Csábítás.

Ha az önfenntartó kettes a trón mögötti hatalom és a szociális kettes rajta ül a trónon, a szexuális kettes elcsábítja a trón hatalmát. Az agresszió/csábítás a hatalom csábításának aktusa. A szexuális kettesek a szerelmet úgy tapasztalják, mint az ellenállás felolvadását. Amint az ellenállás felolvadt, gyorsan unalmassá válik.

Az egyik szexuális kettes, akit ismertünk, négy férjet fogyasztott el, gyermekeinek öt apja volt. A szeretők száma rengeteg volt.

Ezek a leginkább csábító emberek az Enneagramban

. Gyakran támadják őket, hogy becsapják, orruknál fogva vezetik a férfiakat. Ők persze csodálkoznak ezen a vádon. Sok esetben tudniillik nincsenek tudatában annak a hatásnak, amit produkálnak.

Amikor először találkozik veled és gyakran azután is, a szexuális kettes hozzádér. Ez lehet, hogy csak egy könnyű érintés a karon, de a fizikai kontaktust megteremti.

Egy szexuális kettes, ha bemegy egy helyiségbe, azonnal érzékeli, hogy hol van a hatalom. Azonnal ebbe az irányba mozog és elcsábítja azt. A szexőrültek jó része szexuális kettes.

Magasabb oktáv

A kettes esetében ezt Istennőnek hívjuk. Az Út az Alázatosság és a Szent Eszme a Szabadság. Az alázatosság útja a büszkélkeedés ellenkezője.

Amikor a kettes valóban a szent szabadság felé törekszik, akkor feladja az adáshoz való kötődését. Elkezdi gondját viselni saját szükségleteinek és önbecsülést fejleszt ki. Mihelyt a kapcsolatok kontextusán kívül megalapozta önértékelését, ismét beléphet a szabad választások világába. Amikor szeretete kivülről kifelé irányul, a kettes választhat, hogy mindnyájunk anyja/istennője akar-e lenni. Ekkor szabadon adhat, a viszonzás elvárása nélkül. Felállíthatja a világért végrehajtott, könyörületes cselekedetek széles skáláját.

Kérdések a kettes ponthoz.

1. Szeretsz más emberek irányában segítőkésznek lenni?

2. Észreveszed-e azt, hogy általában jobban tudsz másokról gondoskodni, mint saját magadról?

3. Élvezed azt, hogy másokat dicsérgess és gyakran észleled, hogy ezt teszed?

4. Átérzed-e égető módon más emberek szükségleteit?

5. Igaz-e az, hogy az érzelmek sokkal de sokkal fontosabbak, mint a gondolatok?

6. Úgy vélekedsz magadról, mint egy mélységesen gondoskodó személyről?

7. Sok időt töltesz azzal, hogy mások szükségleteiről gondoskodsz?

8. Élvezet-e megérinteni a többi embert, vagy első találkozásra fizikális kontaktust létesíteni?

9. Könnyebbnek találod-e azt, hogy főzzél valakire, mint saját magadra?

10. A szíved mélyén romantikus vagy?

11. Miután oly sokat adtál, nehéz megosztani másokkal a falatodat?

 

bevezetésmozgások

 haza      Publisher: Sipi46   Budapest. Web mindenes: Sipi