A Misztikus Filozófus

Ötös pont - A Visszahúzódó Személyiség

Az interiorizált félelempont

Magasabb oktáv: A Misztikus Filozófus

Szent Eszme: Mindentudás

Szent Út: Nem-kötődés

Alacsonyabb oktáv: A Visszahúzódó személyiség

Szenvedély: Fösvénység

Idealizálás: Én tudom

Beszédstílus: Értekezés

Csapda: Megfigyelő

Védekező mechanizmus: Izoláció

Elkerülés tárgya: Üresség

Dichotómia: Szociális/Antiszociális

Példák:

Howard Hughes, Marlene Dietrich, Guatama, Buddha, Karl Marx, Meryl Streep, Bob Dylan, Franz Kafka, Albert Camus, Lao Tzu, Aldous Huxley.

A hatos interiorizált változataként az ötös úgy kezeli félelmét, hogy az életet kezelhető méretűre redukálja. Szélsőségként ez lehet egy buddhista szerzetes, aki remeteként él egy barlangban, és minden vagyona elfér egy zacskóban.

Az ötös az architektúra otthona. Ezek az emberek rengeteg gondolatot visznek bele lakókörnyezetükbe. Szeretik a kicsi, szoros, jól körülhatárolt határokat lakóterületükön. Szükségük van saját lakóhelyre. Ha valakivel együttélnek, akkor saját dolgozószoba, egy félrevonulási hely kell nekik. Nem egy ötös számolt be már arról, hogy kertjében hátul egy lakókocsi van felállítva. Ha társaság érkezik, az ötös ide vonul el. Itt éppen hogy csak egy ember fér el.

Szereti a házivarázsló szerepet. Állandóan tele van nagy mennyiségű ezoterikus információval, szinte mindennel kapcsolatban, és szereti ezeket előadni közönségnek. Részéről az intimitás jele lehet, ha információt oszt meg veled.

Harcosan független emberek. Még nem cselekszenek úgy, mint a nyolcas, mégis non-konformista lázadók. Büszkék arra, hogy képesek egyedül is boldogulni. Sok ötös számol be arról, hogy egy hátizsákkal felszerelve stoppal bekóborolt idegen földeket. És az, aki még nem tett ilyet, az tervezi, hogy tesz. Megelégedéssel tölti el őket az a tudat, hogy kevéssel is beérik, és hogy idegenek lehetnek egy távoli, ismeretlen helyen.

Szeretik, ha ők a legyek a falon. Szociális összejöveteleken, társaságban rendszerint a háttérben lődörögnek. Olyanok, mint a bagoly az ágon, aki pislogva figyeli a többit.

Megjelenésre az ötösnek gyakran van egykedvű jellege. Láthatatlanná tudnak válni egy csoportban. Külsejéhez tartozhat a szakáll, a szemüveg és a gyenge áll. Elrejtzőhet nazális hang mögé is.

Néha egész repertoárja lehet mulatságos hangokból, beszélhet akcentussal vagy úgy, mint a számítógép.

Az Enneagramban az ötös az egyik legérzékenyebb figura. Problémájuk az, hogy nem sok védekező mechanizmusuk van a külvilággal szemben. Visszavonulnak egy gazdag belső fantazmagóriás világba, és így válnak csaknem láthatatlanná. Gyakran fogékony a bőrük a napégésre vagy kiütésekre.

Szenvedély

Az ötösnél ezt fösvénységnek nevezzük. Fukarok lehetnek a pénzzel. Paul Getty, korának leggazdagabb embere jó példa erre. Angliai kastélyába bedobós telefont szereltetett fel, nehogy vendégei kizsebeljék. Amikor elrabolták unokáját, még akkor sem fizetett, amikor a gazfickók elküldték annak fülét biztatásként.

A fukarság abban is megnyilvánul, - minden esetben - hogy az ötös sóvárog az információra. A szent eszme számára a mindentudás. Ha beépül az ego-struktúrába, akkor az ötös azt hiszi, hogy az információ fogja megvédeni az üresség fekete lyuka ellen. Nagy gyűjtők lehetnek. Ellentétben a kilencessel, aki olyan holmikat halmoz, ami egy szép napon hasznos lehet, az ötös ritka és fontos tárgyakat gyűjt és kategorizál.

Ismerek egy zenészt New York-ban, aki igen jól keres. Érdekelni kezdték a borok, és néhány hónapon belül az egyik legnevesebb gyűjtő és szakértő lett. Emellett egy szerény műterem-lakásban élt.

Egy másik lemezeket gyűjt. Szortírozza, abc sorrendbe rakja őket. Nagylemez és kazetta nem érdekli. A zene nem olyan lényeges, mint az, hogy egy műanyag korongra van rögzítve.

A fösvénység egy ennél sokkal fontosabb megnyilvánulása az, hogy az ötös visszatartja magát. Borzasztóan fél attól, hogy beleveszik a világba. Az egyik nő azt mondta, hogyha kinyílna a világnak, akkor valaki odanyúlna, megragadná a szívét és kitépné.

Gyermekkor

Az ötösnek minden esetben intruzív szülője /szülei/ volt. Ez sok esetben egy túl-óvó anya. Gyakran számolnak be arról, hogy anyjuk rendszeresen átkutatta a fiókjukat, hogy kiderítse, mivel foglalkozik a gyerek. Az ötös úgy érzi, hogy anyja agyonnyomja, megfojtja szeretetével.

Mivel nincs hova menekülnie, az ötös a tudatába szökik. Valaki arról számolt be, hogy minden szabadidejét egy fa tetején töltötte, egyedül. Könyvekbe és tanulmányokba menekülnek, így alakítva ki szabad területet maguknak.

Idealizálás

Ez így hangzik: Én tudom. Ez táplálja az ötös tudással kapcsolatos fösvénységét. De az nem lehet tudás, amit mindenki más is tud. Kell valami különlegesség ezzel kapcsolatban. Így válik az ötösből nyomozó-riporter, aki a sztori mögötti sztorit igyekszik felfedezni.

Az egyik ötös, harmincon túl, szám szerint tudta középiskolás csapatának eredményeit. Azt mondta, a statisztika fontosabb volt neki, mint az, hogy ténylegesen ki nyert egy meccset.

Aldous Huxley nemcsak betéve tudta az összes művét, hanem azt is, hogy melyik kiadás hányadik oldalán van valami.

Ha spirituális úton jár, akkor ő fogja ismerni a guruk guruját.

Beszédstílus

Ezt értekezésnek nevezzük. Ez a távolság tartásának egy másik módja. Az ötös imádja a személyi számítógépet. Ezek azok a kompjúter-függők, akik hosszú éjszakai órákat töltenek egy terminál előtt ücsörögve. Ha összejönnek órákon át tárgyalnak technikai csemegéket, ily módon kerülve a személyes kommunikációt, az intimitást.

A barátom egyszer javítani vitte tévéjét. A hátsó helységből előbújt egy szakállas, szemüveges kopaszodó figura. Bekukucskálva műhelyébe látható volt, hogy a kávéscsészének speciális helye volt, és egy ügyes kis emelővel lehetett átvinni az asztalhoz. Rengeteg idő és gondolat volt beépítve abba a helybe. A férfi mosolyogva nézett rá barátomra, és így szólt: Hát igen. Valószínűleg egy Sylviana 232 égett ki benne. Volt egyfajta könnyű leereszkedés a mondatban annak címezve, aki nem tudta, hogy mi az a Sylviana 232.

A csapda

Az ötös csapdája a megfigyelő szerep. Ezen a módon az ötös nem vesz részt az életben, távol marad. Számtalan ötöst ismerek, aki vipassana buddhista meditációt végez. A Buddha nem-kötődésről szóló tanítását felhasználva azt hiszik, hogy nem függenek a világtól. Mégis, amikor ezzel a rendszerrel (Enneagram) konfrontálódnak, gyakran ismerik be, hogy a nemkötődéshez kötődtek. A valódi nem-kötődést talán a taoista értelemben kell venni: nyitottnak lenni minden pillanatban, átfogni, felölelni minden pillanatot anélkül, hogy a múlt feltevéseihez kötődnénk. Így válik a megfigyelő csapdája egostrukturájának megerősítőjévé, mégpedig a megvilágosodás nevében!

Védekező mechanizmus

Ez itt az izoláció. Ez nyilánvalóan közeli rokonságban áll a csapdával. Ha az ötös küzdelembe keveredik, a stílus az lehet, hogy elhagyja a szobát és bevágja az ajtót maga után. Gyakran érzik azt, hogy a világgal való kontaktusuk túlságosan kiszipolyozza őket. Szükségét érzik annak, hogy fedezékbe vonuljanak, és feltöltsék készleteiket.

Ez ölthet olyan formát, hogy valaki napokat tölt a könyvtárban, ami egy ötös intézmény, vagy hónapokat utazgat olyan vidékeken, ahol senki sem ismeri. Esetleg éveket tölt el valahol remeteségben.

Az ötös az öngyilkosságok helye. A veszély számára az, hogy olyan mélyen elveszhet az izolációban, hogy elveszti az összes éltető kontaktust a külvilággal.

Az elkerülés tárgya

Az üresség elkerülése első pillanatra ellentétben állónak tűnhet a védekező mechanizmussal. Amit azonban az ötös el akar kerülni, az egy belső üresség. A négyeshez hasonlóan az Enneagram alján van, a szakadék szélén él. A sartre-i semmiség fekete űrje nagyon is valós az ötös számára.

Mivel úgy érzi, hogy a szakadék szélén él, az ürességet ismeretek halmozásával igyekszik betömni. Tehát a tudásnak vagy bárminek az összegyűjtése és a hozzá való ragaszkodás egy védőgátat képezhet a fekete lyukból előtörő hurrikán ellen.

Dichotómia

Az ötösnél ezt szociális/antiszociálisnak nevezzük. A szociális ötös, mint Henry Kissinger, nagyon közéleti személynek tűnhet.

Howard Hughes, a milliárdos feltaláló, éveken át fóbiás elszigetelődésben élt. A mikróbáktól rettegett, ha valaki látogatóba jött hozzá, belépése után csak selyempapírral érinthetett meg bármit is.

Altípusok

Önfenntartó: otthon

Ha a fösvénység az önfenntartó ösztönbe szivárog, akkor ezt otthonnak nevezzük. A Az én házam az én váram - biztosan ötös frázis. Ez az építészet, architektúra helye. Az összes ilyen altípusúnak meg kell hogy legyen a saját tere. A férfi, aki elhozta lakókocsiját Esalenbe, egy önfenntartó ötös volt.

Az egyik ilyen ismerősünk szintén lakókocsiban lakik. Olykor a gyermekei eljönnek meglátogatni őt otthonában. Miközben szereti őket, és imádja látni is őket, mégis megkönnyebbülve sóhajt fel, amikor azok elmennek.

Szociális: totem

Ha a fösvénység a szociális ösztönbe szivárog, akkor ezt totemnek hívjuk. A totem valamely tárgy rituális ereje, túl annak normál funkcióján. Láthatjuk könyvek vagy lemezek totemisztikus erejét a gyűjtőknél. A szociális altípusnál az információ van totem erővel felruházva. Főként a sztori mögötti sztori bír ilyen jelentőséggel. Ez a kutató riporter helye. Kissinger diplomataként úgy csinált karriert, hogy a titkos sztorikat kutatta. Az ötösnek mindig van titka. Ha megosztja veled, ez az intimitás kifejezése.

Szexuális: bizalom

A szexuális ötös, mivel tudja, hogy gyermekként igazán szerették, bízik saját szexualitásában. Tudja, hogy szerethető. A szerepjátszásban is bízik. A legjobb színészek és színésznők közt nem egy szex-ötös van.

Példák

A klasszikus Kína egy ötös kultúra. Amit leginkább magasztaltak, az a szellemi tudományosság volt. Kínában volt az első, érdemeken alapuló közszolgálati rendszer. Ebbe a körbe bejutni az elképzelhető legnagyobb jó volt. Letenni a vizsgákat, ami a költészet műveléséhez, festéshez és kaligráfiához kellett. A kormányzatban befutott karrier után a tudós-hivatalnok visszatért vidéki otthonába, hogy a költészetnek és festészetnek szentelje életét. A kínaiak a világ nagy gyűjtői.

A kínai festészet szintén az ötös esztétikumot példázza. A legfinomabb és legjobb alkotások a száraz tintafestmények. Fekete tinta fehér rizspapíron, a legjobbak csak néhány finom vonallal érzékeltetik azt az élményt, amit a tájkép látása jelent. Ezen művészeti forma száraz sivárságát csak nagyon kevesen veszik észre.

Nemrégiben volt San Franciscóban egy animációs filmfesztivál. Számos szerzőt díjaztak. Az összes ötös kellett, hogy legyen. Fájdalmas volt látni, hogy a színpadon felsorakoztatott alkotók hogyan próbáltak láthatatlanná válni. Hátrahúzódtak, egyetlen kérdésre sem tudtak válaszolni. Volt, aki bemutatkozáskor téves nevet mondott. Olyan alkotásokon dolgoztak éveket, amit valószinűleg egyszer vetítenek le, és 5-10 percig tartanak.

A film készítése mindenesetre jó ürügy arra, hogy valaki éveken át a szobájában maradjon.

Karl Marx akkor írta forradalmi pamfletjeit és könyveit, amikor Európa rázkódott a forradalmaktól. Ahelyett, hogy csatlakozott volna a Párizsi Kommünhöz, ahogyan azt egy nyolcas tette volna, vagy bármelyik másik forradalomhoz, Angliában maradt, napi írásmunkáját végezve a London könyvtárban.

Magasabb oktáv

Megvilágosodott formájában ez a Misztikus Filozófus. A Buddha ötös volt. Azt tanítva, hogy az egész élet a vágyak és averziók következtében szenvedés, a nem-kötődést üdvözli. Az ötös könnyűnek tartja a vágy feladását, de csapdába ejti a viszolygás, az averzió. Az ötös emberekkel és kapcsolatokkal szembeni averziója a kötődésnek egy olyan formája, ami szenvedést okoz!

A Buddha az üresség fekete szakadékába merült, és felfedezte az összes forma esszenciálisan üres voltát. Tehát ez az ötös feladata. Lemerülni a fekete üregbe, és a mindentudással térni vissza, merítve a hatos bátorságából, a nem-kötődés útját állva. Ha ezt megtette, akkor az ötös az üresség tanát hirdetve világmegmentővé válik.

Kérdések az ötös ponthoz

1. Szeretsz érdekes információkat gyűjteni?

2. Szakértő vagy valamiben, amihez mások egyáltalán nem értenek?

3. Van-e mélységes igényed a magányosságra, elvonulásra?

4. Társasági összejöveteleken szereted a megfigyelő pozíciót?

5. Úgy érzed, hogy előbb alaposan meg kell valakit ismerni ahhoz, hogy az életed intim szféráiba beereszd?

6. Érzed azt néha, hogy bizonyos emberek érzelmei terhedre vannak?

7. Van saját szobád vagy munkahelyiséged?

8. Szeretsz inkognitóban utazni?

9. Tetszik az az ötlet, hogy idegen országban kevés pénzzel, térkép nélkül utazgass?

10. Úgy találod, hogy a legtöbb ember unalmas vagy tolakodó?

11. Van-e bajod azzal, hogy másoktól segítséget kérj?

12. Észreveszed-e azt, hogy időd nagy részét egyedül töltöd?

13. Élvezed azt, hogy igénytelenül élsz?

14. Szeretsz olyan tárgyakat gyűjteni, amik vagy ritkák, vagy erővel bírnak, vagy jelentésük van?

Hasonlóan az előző pontok kérdéseihez, itt sem az egyönetű válaszok, hanem a tendencia a mértékadó.

 

bevezetésmozgások

 haza      Publisher: Sipi46   Budapest. Web mindenes: Sipi