A Hös

Hatos pont - A paranoid személyiség

A belső félelempont

Magasabb oktáv: A Hős

Szent Eszme: Hit

Szent Út: Bátorság

Alacsonyabb oktáv: A paranoid személyiség

Szenvedély: Kételkedés

Idealizáció: Lojális vagyok

Beszédstílus: Korlátok állítása

Csapda: Biztonság

Védekező mechanizmus: Projekció

Elkerülés tárgya: Deviancia

Dichotómia: Tolakodó/Alávető

Példák:

Woody Allen, Sigmund Freud, Adolf Hitler, Steve McQueen, Humphrey Bogart, Krishnamurti, V. I. Lenin, Hamlet, Napoleon, Jane Fonda, Gloria Steinman, Oliver North

A hatos a belső félelempont. Itt is, hasonlóan a korábbi belső pontokhoz, a félelem manifesztációjának látszólagos hiányát tapasztaljuk. Ezek az emberek a mentális testben élnek a félelem elkerülése érdekében. Ez a pszichológia és a hideg logika otthona. Ez a sakkjátékosok és a belső párbeszédek helye. A hatos mindig a fejében akarja megfejteni a világot, végtelen párbeszédet folytatva saját magával. Mivel az ész-ben élnek, elvesztik kontaktusukat az érzelmekkel és testükkel. Ez bizonytalansághoz és kételkedéshez vezet. A fő téma számukra az akcióba lendülés. Általában ezer végiggondolást követ egy konkrét cselekvés. Olyan ez, mint amikor valaki egyedül van éjjel egy elhagyatott házban és lépteket hall. Lélegzet-visszafojtva figyel, várja a következő zajt, de nem moccan. Csak akkor lendül akcióba, amikor meghallja a második cipő koppanást. Ha a veszély valós és meg van határozva, akkor cselekszik, és akkor hős válhat belőle. Így találhatunk olyan hatosokat, akik mentő sofőrök, sürgősségi betegellátók, profi atléták.

Abban az esetben, ha nincs definiálható, valós veszély, és nincs szervezeti struktúra, amihez a hatos lojális lehet, akkor viselkedési dadogást észlelhetünk. Téves beindulások és megtorpanások megmérgezhetik a hatos életét. Volt olyan ismerősöm, aki három aspiráns programban vett részt, de soha nem írta meg a téziseit. A hatos gyakran hagyja abba karrierjét a közepén, és kezd valami egészen mást.

Azért, hogy elkerülje a fals indulást és megállást, szervezetekhez kötődik. A hadsereg, a rendőrség, a csapatsportok a hatos természetes otthonai. A lojalitás és a kötelesség lehetővé teszi a működést. Vannak olyanok, akik csupán lojalitásból ugyanazon a munkahelyen dolgoznak 30 évig. Míg a szervezet és a struktúra működteti a hatost, az autoritást ő inkompetensnek tartja. E mellett a hit mellett fél azt túlságosan keményen támadni, mert az esetleg a szervezet összeomlásához vezethet. Ez Freud félelme az id-től, aki szimbolikusan a mélyben rejtőző szőrös állat, és akit az egónak be kell zárnia. Tehát az eredmény az lesz, hogy a hatos állandóan piszkálja, csipkedi az autoritást. Ezek azok az emberek, akik szidják a sereget, majd aláírják a továbbszolgálást. Szeretik a tiszta rendet. Ez a belső rend tükröződése, amire az elsődleges késztetések kontrollálása miatt van szükség.

Mivel a hatos a testet a szellem eszközének tekinti, profi atlétákat is lehet itt találni. Néha a sport vezeti le a paranoid energiákat. A küzdősportok az a terület, ahol az ütközet világosan szabályozott, és lehetővé teszi az összpontosítást és a végrehajtást.

Freud hatos volt, és az egész freudi pszichológiáról el lehet mondani, hogy azon hatos férfi struktúrája, aki hisztériás nőket analizált.

A hatos mosolya diagnosztikus erejű. Megvan bennük a hajlam arra, hogy oda nem illően mosolyognak a fenyegetés elkerülése érdekében. Ha a hatos mosolyog, akkor gyakran a szeme nem vesz részt benne. A szemek még akkor is a veszélyt kutatják. Ez jól látható mind Freud, mind pedig Hitler fotóin. Mivel a hatos állandóan a veszélyt lesi, ezek az emberek az Enneagram legjobb megfigyelői. Van az embernek egy olyan érzése, hogy folyton a színfalak mögé lesnek, megpróbálják felfedni az igazi jelentést. Tehát a hatos nem nézi el, vagy hagyja figyelmen kívül az előtte levő információt, hanem folyton annak még a hátterét is kutatja.

Szenvedély

A hatos gépezetét még a kételkedés működteti. Mindenben kételkedik. Ez elsőként a belső dialógusban nyilvánul meg, ahol saját magában is kételkedik. A rendszer (Enneagram) hallatán a hatos erősen kételkedik abban, hogy ő hatos lenne. Úgy érvel, hogy nem szereti, ha őt klasszifikálják. Sokkal inkább tudatában vannak dühüknek, mint félelmüknek.

A kételkedés szenvedélye úgy jelenik meg a hatosnál, hogy azt hiszi, a nyilvánvaló mögött van egy rejtett jelentés. Mivel ezt kutatja, a nyilvánvalót kétli.

A kételkedés azt is hozza, hogy képtelen valamit elkezdeni. A hatos halogatása Hamlet dilemmájában jelenik meg: Lenni, vagy nem lenni... Kétli saját képességeit és lehetőségeit, kétli azt, hogy jól választ, bármi is legyen az. Aztán kételkedik a kétkedésben. Mivel a mentális világban él, a valóság ellenőrzésének talaja hiányzik nála.

Gyermekkor

Gyermekként a hatosnak gyakran volt egy inkompetens szülője, legtöbbször az apa. Lehetett alkoholista, bukott vállalkozó, vagy éppenséggel hiányzott a családból. Gyakran írják le hatosok, hogy 4-5 éves korukban már anyjukkal kellett törődniük, annak gondját viselni. Olyan érzésük van, hogy a felnőtt szerepet kellett felvenniük, mielőtt még arra készen álltak volna. Ez az apaként szereplés miatt érzett inkompetencia a későbbi kételkedés alapja. Az inkompetens szülő később a hatos autoritással kapcsolatos bizalmatlanságaként tér vissza. Ez oda vezet, hogy mindenben kételkedik, és azt hiszi, hogy a dolgok nem azok, aminek látszanak.

Gyakran mondják el, hogy otthon is volt valami családi titok. Az anya alkoholista, vagy az egyik gyereket úgy fogadták örökbe, vagy bármi más. Ez a családi titok háborús zóna-mentalitást eredményez. Szoros kötést és lojalitást hoz a családon belül, és állandó készenlétet arra, hogy nehogy valaki kívülálló megtudja a titkot.

Az önfenntartó hatosnál gyakran azt találjuk, hogy a túlélés kérdése már csecsemőkorban felmerült. Ez lehet betegség, baleset vagy bármi. A szexuálisnál gyakran van súlyos trauma a születés folyamán. A halálközeliség, a vér és a nemi szervek mély rémületet alakítanak ki a szex és a halál körül.

Csaknem minden hatos gyermeknél megvan a leselkedő rém, a zsákos ember. A hatos saját gondolataival riogatja magát. A gyermek úgy véli, hogy gondolataival ártani tud másoknak. Ez a folyamat a rossz gondolatokat kirekeszti a tudatból. Ez azonban a tudatalatti kísértését hozza, ami tovább csökkenti a hatos cselekvőképességét.

Idealizálás

A hatos idealizációja: Lojális vagyok. Ez korán, még a családban indul. A családhoz való hűség gyakran egész életre szól. Ez aztán később áttevődik csoportokra és szervezetekre. Ez a csapatjátékosok otthona.

Oliver North ezredes lojalitásból átvállalta Reagan elnöktől az iráni fegyvereladási botrányt.

A dolog másik oldala az árulás. A hatos addig lojális, amíg úgy érzi, hogy a csoport is az. Ha azt hiszi, hogy elárulták, akkor ezt saját árulásának igazolására használja. Jól példázza ezt a viselkedést Humphrey Bogart szerepe a Sierra Madre kincse c. filmben.

Védekező mechanizmus

A hatosnál ezt projekciónak nevezzük. Félelem és bizalmatlanság érzésének kompenzálására ellenséges szándékokat vetít a körülötte levőkre. Mivel folyton kételkedik és rejtett motivációkat kutat, hajlamos arra, hogy ezeket mások viselkedésére vetítse ki.

Beszédstílus

A hatosnál ez a korlátok állítása. Ez a dolgok kezelhetővé tételét jelenti. A nyolcas grandiózus gondolkodását ellentételezi a hatos azon vágya, hogy a dolgokat kezelhető dimenzióban tartsa. Woody Allen arról beszél, hogy filmjei rezsijét alacsonyan tartja. Szeret pl. egyetlen lakást használni helyszínnek. Azzal magyarázza, hogy ily módon, ha a film bukik és nem hoz pénzt, a stúdió azért megengedi, hogy újabbat forgasson.

Egy hatos mesélte: Látom, hogy támadom az autoritást, de nem szélsőséges módon, mert akkor kételkednék azokban a szélsőségesekben, akikkel egy táborba kerültem.

Csapda

A hatos csapdája a biztonság. Lemond az ismeretlenről és a kalandról a jelen struktúrában érzett biztonsága érdekében. Ha kockáztatás jelenik meg, akkor a biztonság fogja meghatározni azt, hogy fog-e cselekedni, és ez kétséghez és habozáshoz vezet. A biztonság azt jelenti, hogy tudja a cselekvés kockázatának határait vagy paramétereit. A kimenetek és lehetséges következmények előzetes ismerete a hatosban biztonságérzetet kelt. Ez azonban a jövő ismeretét igényli, ami elkerülhetetlenül kételkedéshez vezet. Az egyik hatos ezt így fejezte ki: Biztonságban kell érezni magam, mielőtt megmoccanok.

Az elkerülés tárgya

A hatos elkerüli a devianciát. Mélységesen fél a polimorf, perverz id-től. A szexualitás elsődleges energiájáról úgy vélekedik, hogy az kiszámíthatatlan, kegyetlen erő, amit ha szabadon engednek érvényesülni, akkor deviáns lesz. Ezt a félelmet ellensúlyozandó gyakran találunk erőltetett bátorságot és hősiességet, mű-férfiasságot. Ők a fiúk a bárpult előtt, akik durván tréfálkoznak, összeroppantják sörösdobozukat a kezükkel és padlóra köpnek. Ezek azok, akik folyton bizonygatják férfiasságukat - a motoros bandák tagjai, a kiképző őrmesterek.

Az egyik nő hatos, egy művészettörténet tanár, azt mondta, ha valaha is kiengedte volna szexualitását, akkor szajha lett volna belőle.

Mivel a félelem és a deviancia elkerülése érdekében a mély, elsődleges érzelmek el vannak fojtva, alkalmanként össze-vissza történő erekciók és orgazmus-nehézségek adódnak. Ezek az állapotok összefüggnek a belső dialógus disszociatív hatásával is.

Dichotómia

A dichotómiát itt tolakodó/alávetőnek nevezzük. Mindkét stílus a fenyegetés kezelésére szolgáló stratégia. A konfrontatív hatos a fenyegetéstől harccal védi magát. A német kultúra hatos fixáció, és a tolakodó típust képviseli. A külső megjelenés az idegenekkel szemben mogorva, ellenséges, hadviselő jellegű. És mégis, ez könnyedén összeomlik a magasabb autoritással szemben. A hadsereg és a rendőrség a tolakodó, erőszakos hatos stílust példázza. A lappangó veszedelemmel kapcsolatos paranoiát férfias hősködéssel kezelik. Példa erre a stílusra az a feketeöves karatebajnok, aki nem biztonságos negyedekben bóklászik.

Az alávető hatos ezzel ellentétben szövetségeket köt azért, hogy elhárítsa a veszedelmet. Az önfenntartó hatosok többsége, mint például Woody Allen, alávető típusú. Van egy ártalmatlan jellegük, mint a nyúlnak, és lojalitást és együttműködést ajánlanak.

Altípusok

Önfenntartó: melegség

A hatos pont altípusai adják a legnagyobb változatosságot az Enneagrammban. Az önfenntartó, meleg hatos akár kettesenk is tűnhet. Ezek gondoskodó, meleget sugárzó emberek, akik a veszélyt ártatlanságukkal igyekeznek elhárítani. Embersegítők. Amint említettük, Woody Allen a példa erre. A meleg törődés érzete összes filmjét áthatja. Meglehetősen gyakran találhatók női terapeuták ebben a csoportban. Gyakran először kettesnek azonosítják magukat. Általában véve azonban sokkal idegesebbek, mint a kettesek. A szorongásukat, aggodalmukat jelentőséggel bíró más személyre vetítik. Az önzetlen zsidó anya, akit gyakran azonosítanak kettesnek, egy leplezett meleg hatos.

Szociális: kötelesség

A kötelesség-hatos klasszikus esete a motoros rendőr. Rövidre nyírt bajusz, nagyon gondosan és szépen nyírt haj, gyakran az egyes sisak-frizurájára emlékeztet. Ez az a hely, ahol a kötelesség az a hatalmas erő, ami az életet igazgatja. Mindig jelen van egy erős kötelességtudat a családdal szemben.

Az egyik szociális hatos nő mesélte, hogy soha nem volt nőtlen szeretője. Attól félt, hogy ha valaha férjhez menne és gyermeket szülne, akkor kötelességtudata romba döntené karrierjét.

A kötelességtudó hatosnak egész életére jellemző a szülőkkel való konfliktusainak fennmaradása. Középkorú, ide sorolható hatosok még mindig csatározásokat folytatnak arról, hogy karácsonyra haza menjenek-e. Mindig a kötelességüket teljesítik, akár tetszik nekik, akár nem.

Szexuális: erő és szépség

Az erő és szépség hatosok maguk mind erősek és/vagy szépek. Ezen túlmenően szép és erős partnerekkel kötnek szövetséget. Néhány szexuális hatos ellen-fóbiás. Ez azt jelenti, hogy pontosan az a veszély vonzza őket, amitől félnek. Toronyugrókat, sziklamászókat és műrepülőket találunk ezen a helyen.

Az egyik csoportunkon felbukkant egy sí-oktató. Azzal büszkélkedett, hogy erősebb, mint bármelyik három férfi a teremben, együttvéve. Elmondta, hogy sítalpon a legveszélyesebb figurákat is meg tudja csinálni. Attól viszont megrettent, hogy valaha is megszólítson egy nőt és randevút kérjen tőle.

Néha a szépség-és-erő hatost a legnehezebb kiszúrni az egész Enneagrammban. Mindenkiben van valamennyi az összes fixációból, de a szexuális hatos az, aki a legtöbb álcát magára veszi azért, hogy elkerülje a szexszel és halállal kapcsolatos borzalmának kezelését. Ezek azok az emberek, akik makacsul valamilyen más ponttal azonosítják magukat.

Az az érzésem, hogy Jane Fonda egy szex-hatos, aki úgy viselkedik, mintha hármas lenne. Úgy érzem azonban, hogy a szája körül túlságosan sok feszültség van. Nem olyan jólfésült, mint egy hármas, gyakran vág oda olyan megjegyzéseket, amelyekkel bajt kever. Egy bizonyos nyomás alatt olyan kiszólások buknak elő belőle, amelyek lehet hogy igazak, de mindig fájdalmasan nevetségesek.

Példák:

Érdekes, hogy mind a germán, mind pedig a zsidó kultúrák a hatos pontba sorolhatók. Németország a szociális hatost példázza. Kötelességtudat az apaország, a szülőföld iránt - jellegzetes német álláspont. A stílus a tolakodó hatosé. Az utcán járkálva az emberek elkerülik a szemkontaktust. Mogorván viszonyulnak a szociális maszkhoz. A német sörcsarnok hatos jelenség. A német nyelv is a tudomány és a logika nyelve. Hitler megjelenése a kívülről jövő fenyegetés paranoid átélésén nyugodott. Volt emellett egy erős szexuális projekció, ami a német nőiség meggyalázása feletti aggodalomban nyilvánult meg.

Az európai zsidó kultúra ezzel ellentétben a meleg hatost reprezentálja. A tanulás és az intellektus szeretetével a hagyományos európai zsidó stílus absztrakt eszmék egész napon át tartó vitatásában nyilvánul meg.

A Marlboro reklámfigura egy hatos férfi, aki a hősködést képviseli. Steve McQueen szintén a hatos stílust jeleníti meg.

Magasabb oktáv

A hatosnál ez a Hős. A Szent Eszme a Hősség és az Út a Bátorság. Ez a Hős/Apa felemelkedett helye, azé aki a család védelmezője. Az ödipális impulzusok feloldódtak, és az a vágy, hogy megegye a gyermekeket, sikeresen szublimálódott, a hős így a világot egy biztonságos hellyé változatja.

A hatos számára a valódi veszély az, hogy veszi a hősség eszméjét és a rossz járműhöz kapcsolja. A hűség a kételkedés ellenszere. Ha hűség túlságosan korán épül be az ego-strukturába, akkor a hatos kultuszoknak és erős vezetkőnek kötelezi el magát. Az egyik legfontosabb tanulnivaló számukra, hogy a bátorság nem egyenlő a félelem hiányával. A bátorság azt jelenti, hogy az ember cselekvőképes marad félelme mellett. Azzal, hogy hinni kezd, és hű lesz magához és egy nagyobb jóhoz, mint az én, a félelem elveszíti jelentőségét. A félelem ezt követően a készenlét egy jele lesz, és nem egy megállító jelzés. Óvatosságra és figyelemre int csupán.

A hős az isteni, a felsőbbrendű keresésének az eszköze. Arthur király lovagjai ezt a hatos ideált jelenítik meg. A lovag el meri hagyni a biztonságot, a csoportot, és saját útját járja.

Kérdések a hatos ponthoz:

l. Lojális személynek tartod magad?

2. Erős kötelességérzeted van családoddal szemben?

3. Van-e problémád a cselekvéssel azért, mert állandóan a lehetőségeken gondolkozol?

4. Szeretsz struktúrákban és hierarchiákban dolgozni?

5. Szoktál azon tűnődni, hogy mennyit projektálsz másokra?

6. Észrevetted-e, hogy erősen foglalkoztat az, hogy mások cselekedeteinek rejtett okait kikutasd?

7. Van-e olyan véleményed, hogy a törvények fontosak azért, hogy az embereket féken tartsa?

8. Gyakran érzed magad fenyegetve új emberek vagy helyzetek által?

9. Érzed-e annak szükségességét, hogy előbb egy lépést hátrálj, ha valakivel találkozol, hogy megnézd azt, hogy honnan is jön?

10. Szereted munkádban a tiszta határokat?

11. Érzékenyebb vagy a veszély lehetőségére, mint mások?

12. Érzed-e azt, hogy vészhelyzetben jobban funkcionálsz?

 

 

bevezetésmozgások

 haza      Publisher: Sipi46   Budapest. Web mindenes: Sipi