A Harcos

A 8-as pont - a bántalmazó személyiség.

Az extenalizált dühpont

Magasabb oktáv: A Harcos

Szent eszme: Igazság

A szent út: Ártatlanság

Alacsonyabb oktáv: A Bántalmazó személyiség

Szenvedély: Kéjsóvárgás

Idealizálás: Kompetens vagyok

Beszédstílus: Dirigáló

Csapda: Igazságosság

Védekező mechanizmus: Tagadás

Elkerülés tárgya: Gyengeség

Dichotomia: Puritán/Hedonista

Példák:

Georges Gurdjieff, Jack Nicholson, Idi Amin, Katharine Hepburn, Beethoven, Fritz Perls, Sztálin, Anthony Quinn (Zorba a görög)

A nyolcas a kilences expandált, vagy exteriorizált változata. Míg a kilencesek elvesztették személyes pozíciójukat, a nyolcasnak mindenen és mindenben személyes pozíciója van. Míg a kilences a dühöt befelé fordítja, a nyolcas ezt a világra vetíti. A nyolcasok úgy érzik, hogy jogos a dühük.

A Szent Eszme a nyolcas esetében az Igazság és az Út az Ártatlanság. A nyolcas személyiségében egostruktúrája megragadja a szent eszmét és az ego igazolására használja fel azt. Ahogy a kilences a szeretet szent eszméjét a lustaság igazolására használja a dühvel szemben, a nyolcasok az igazság szent eszméjét és az ártatlanság útját a bosszúállás és a hibáztatás igazolására használják.

A nyolcasok a világban a hibáztatók. Bizonyos időnként mindenki hibáztat valamiért valakit, de a nyolcasok ezt kényszeresen teszik. A nyolcasban megvan az az égető érzés, hogy én ártatlan vagyok! Nem én csináltam! és ezt az önigazolást a világ hibáztatásába fordítják át.

A nyolcasok bármikor készek az igazság bajnokaivá válni, vagy azért, hogy védelmezzék saját ártatlanságukat, vagy azért, hogy megvédjék a gyengébbet az igazságtalanságól. Amikor a nyolcas ego tévesen használja az Igazság Szent Eszméjét, akkor így nyilvánul meg: Nem kellenek a marhaságaid. Észreveszem a marhaságokat. Engem az igazság érdekel. És mégis általában a nyolcasok a legnagyobb hazugok és erőszakoskodók az Enneagramban.

Ezek az Enneagram rossz fiúi és rossz lányai. Jehova egy nyolcas - gondját viseli az övéinek és megöl mindenki mást. Törölj el a föld színéről minden élőt - az Ó-Testamentumban gyakran megtalálható ez a hébereknek szóló jehovai parancs, amikor a sivatagon átmasíroznak az Ígéret Földje felé. Jehova egy bosszúálló és féltékeny isten. A maffia keresztapa Jehova patriarchális hierarchiában elfoglalt helyét utánozza, gondját viseli kiterjedt családjának és mindenki mást ellenségszámba vesz.

Az érdekesség ezzel a rendszerrel kapcsolatban az, hogy csaknem mindenki, aki meghallja fixációját, ezt rossz hírként fogja fel, kivéve a nyolcast. Az emberek, amikor meghallják saját fixációjukat, gyakran azt mondják, bárcsak valami más lennék. Nem így a nyolcas. A nyolcas férfiak általában nagyon is szeretik ezt. Imádnak történeteket hallani magukról. Kedvenc nyolcas időtöltés annak ünneplése, hogy rosszak vagy durvák, vagy túléltek furcsa kalandokat. Ennek egy enyhe példája volt Johnson elnök, aki egy tvműsorban felhúzta ingét és megmutatta műtéti sebét.

Társadalmunkban nehéz idők járnak a nyolcas nőkre azért, hogy kifejezhessék nyolcasságukat, mivel ez nem nőies világnézet. A nyolcas nők néha megpróbálnak hagyományos femininpózt felvenni. Ezek a nők aztán gyakran mélységesen frusztrálódnak.

Általában a nyolcasok egyik fő diagnosztikus jellemzője a szemük. Gyakran van átható, merev nézésük és néha a szemük fölött egy cro-magnoni dudor látható. Lee Marvin-nek, Jack Nicholson-nak és Sztálinnak ez megvolt.

A Személyiség Enneagramja könyv egy jezsuita nézőpontból megírva állatokra vonatkozik mint a kifejlődött és kialakulatlan fixációk metaforikus reprezentánsaira. Ezek közül néhány találó és némelyik úgy tűnik, hogy nélkülöz minden alapot. Egy különösen jól kiválasztott állat a kifejletlen nyolcasra a rinocerosz. A rinocerosz nem lát túlságosan jól, megtámad minden dolgot, amit nem ért, nagyon vastag bőrű, és a világot fehérnek és feketének látja. A nyolcasoknak kicsi a toleranciájuk a köztes szürke színnel szemben. Hajlamosak a dolgokat ellentétes polaritásúaknak látni. Vagy a barátom vagy, vagy pedig az ellenségem. A nyolcasok kifejlett pszichés képességgel bírnak a gyengeség meglátására. A nyolcas bármi áron elkerüli a gyengeséget. Mivel az összes nyolcas egy ijedt, inkompetens kisgyermeket rejt a páncélja mögött, a nyolcas megtanulta, hogy kiszúrja gyengeségedet és támadjon, mielőtt te megtalálod az övét. Törvényen kívülinek lenni egy nagy téma a nyolcas számára. A nyolcas cselekszik általában a legautoriter-ellenesebb alapon. A nyolcas csak azt a törvényt követi, amit helyesnek tart és ami szerinte rá vonatkozik. A nyolcas történetében csaknem mindig van valamilyen törvényellenes aktivitás. Esetenként valódi bűncselekményt is elkövetnek. Kedvelt fantáziájuk a szerezni valamit és lelépni vele. Ezek az emberek hősi-harcosok is lehetnek, olyanok, akik mások jobbulásán dolgoznak. Gurdjieff jó példa erre. Egész életét annak szentelte, hogy embereket segítsen megvilágosodni. Mégis, mikor pénzre volt szüksége, nem restellt helyi madarakat összefogdosni, befesteni őket sárgára és eladni mint amerikai kanárikat. A személyes kapcsolatokban, a munkában, vagy a szociális helyzetekben a nyolcasoknak az a hajlamuk, hogy olyan sok helyet foglaljanak el és töltsenek ki, amennyit csak lehetséges, azért, hogy uralják a helyzetet. Mivel a nyolcas az erőszakosság és az igazoló düh helye, a börtönlakók nagy része nyolcas.

Mexikó, Izrael és a palesztin terroristák mind a nyolcas kultúrára példák.

Szenvedély.

A nyolcas motorját a kéjsóvárgás működteti. Nem szükségszerűen szexuális értelemben, bár ez is jelen lehet, hanem az élet és életmód túlfogyasztásának értelmében. Ha éppen szexről van szó, a nyolcas vagy túl sokat csinálja, vagy állandóan ezzel van elfoglalva; ha a pillanat öröme az evés, akkor a nyolcas túl sokat fog enni. Bármit is tesz, azt túlzásba viszi. Ezek az emberek gyakran halnak meg májzsugorodásban, köszvényben és szifiliszben.

A nyolcasnak nehéz bármit is mérsékelt módon csinálnia. Az alábbiakban egy olvasói levelet mutatunk be: A férjem öt éve ment nyugdíjba és még mindig nem tud lecsillapodni. Ha kocsit vezet, tülköl az előttünk menőre, mivel az nem indul elég gyorsan a zöld lámpánál, a boltban gorombaságokat morog, mert az előttünk álló högynek egy csekket kell írnia. Az ételét felfalja. Én még le sem ülök és ő már a felén túl van. Ha sétálunk, mindig három lépéssel előttem jár, azt mondja, vánszorgok. Neki nincs magas vérnyomása, de az enyém szépen kúszik felfelé.

Ez a nő valószínűleg egy nyolcasról ír. Arról a fajtáról, aki azt mondja: Én nem kapok gyomorfekélyt, én adom azt. Vagy valami olyat, hogy akkor is igazam van, amikor tévedek. A másik két düh-pont nem ilyen módon fejezi ki mérgét. A kilences azt hiszi, hogy helytelen dühöt érezni és öntudatlanná válik. Az egyesek ezzel ellentétben tapasztalják dühüket, internalizálják azt és saját magukat hibáztatják, ha a dolgok nem mennek jól. A nyolcas tudja, hogy a düh helyes érzés és hogy ez valaki másnak a hibája. Teljesen mindegy, hogy mi történik, a nyolcas képes arra, hogy megmagyarázza, vagy igazolja saját dühét, saját durvaságát. Az igazság az, hogy minél nyilvánvalóbb az, hogy a nyolcas téved, annál hangosabbá válik. A nyolcasok egy szemben álló ellenséges megközelítést alkalmaznak az emberekkel szemben. A nyolcasoknak egyfajta megtorló reakciójuk van. Ha ezt teszed velem, akkor ezt fogod viszakapni tőlem. Ha a nyolcasnak nincs módja arra, hogy abban a pillanatban visszaadja, amit kapott, az ellenséges érzést megtartja magában és érleli, és ez mint bosszúállás fog később megjelenni.

Gyermekkor

A túlélés érdekében a nyolcasnak ki kell alakítania egy kemény héjat, egy kemény külsőt. Gyorsan kellett felnőnie abban az értelemben, hogy gondját kellett viselnie saját magának. Megbüntették olyan dolgokért, amit nem tett meg és megúszott olyasmiket, amit elkövetett. Ez aztán egy olyan érzést alakított ki benne, hogy a törvények önkényesek. Szabályaimat én hozom és csak azokat követem.

Míg a kilences gyermekként háttérbe volt szorítva, a nyolcast kínozták, vagy gyötörték, - vagy legalábbis ezt érezte. Az esetek többségében ez fizikai büntetés volt, de amelyik nyolcast nem verték, az is leír valamilyen fajta gyötrést. Elég hamar kialakult bennük az a meggyőződés, hogy az élet egy dzsungel és ehhez alkalmazkodnak.

Azt érzik, hogy igazságtalanság áldozatai voltak. Ezért hibáztatják a világot.

Az alábbiakban a fixáció kikristályosodásának pillanatára hozunk példát. Brooklynból hároméves koromban költöztünk Queensbe, így az eseményt pontosan tudom időzíteni. A házunk mellett volt egy üres telek. Egy nap lementem oda és láttam, hogy a szomszéd gyerekek a házunkból való két barátomat verik. Odakiabáltam , ne izgulj Mark, segítek, azzal megragadtam az őt bántalmazó gyereket, és ellöktem. Hanyattesett és beütötte a kőbe a fejét. Abban a pillanatban megállt az idő. Mindenki megdermedt és az elesett fiúra meredt. Hirtelen egy vércsík jelent meg a fiú feje alatt a kövön, és ő felsikoltott. A következő pillanatban mindenki engem űzött. Beugrottam Mark háromkerekű biciklije mögé és azzal próbáltam védeni magam. Beestem lakásunk verandájára és őrült módon csengettem az ajtón anyámnak, hogy engedjen be. Remegtem a rémülettől, amikor a banda berontott a verandára. Egy idősebb fiú megragadta a fejem és megpróbálta összetörni. Egy örökkévalóságnak tűnő idő után az anyám megjelent és beengedett. Attól a pillanattól problémás gyereknek tartottak. Senki sem tudott bírni velem, mert tudtam, hogy nem voltak ott, amikor valóban szükségem volt rájuk.

Idealizálás

Amikor nagyon fiatalok voltak, a nyolcasok azt tapasztalták, hogy az élet túlterhelte őket. A kikristályosodás pillanatáról gyakran az az érzésük, hogy az élet-halál helyzet volt. Mivel túlélték ezt a megterhelő próbatételt, kialakult az a meggyőződésük, hogy bármit megtehetnek.

A kilences jelszava: Kényelemben vagyok. Függetlenül attól, hogy abban a pillanatban az élet éppen milyen nehéz, a kilences általában azt mondja: Igen, elég jól megvagyok itt. Megvan a tévém, a számláim ki vannak fizetve. Valahogy boldogulok. A magáról alkotott idealizálása az, hogy kényelemben van, az életben nincs valódi problémája.

A nyolcas jelszava: Kompetens vagyok. Uralni tudja a dolgokat. Ezen meggyőződés, valamint az ébrenmaradásra történő stimulálás szükséglete miatt a nyolcasok gyakran táncolnak a borotva élén. Túl gyorsan vezetnek és néha ámokfutó vezetők lehetnek. Az egyik nyolcas azt mondta, hogy ő soha nem hajt gyorsan, mert túlságosan tiszteli az életét és biztonságát. Hozzátette azonban, hogy vannak bizonyos jelzőlámpák, amiket figyelmen kívül hagy, mivel azokat rossz helyre szerelték. A maffia don a társadalomban egy nyolcas szerep. Neki erős morális kódja van. Sohasem öl meg az anyád házában. Védelmezi és gondját viseli a családnak, védelmezi a közösséget, biztonságos hellyé alakítja a környezetet és törődik a kölykökkel. Ha problémád van, ad valamennyi pénzt. A don pozíciója a család és a védtelen fölötti gondviselés az ellenséges világban.

Mivel a társadalom ellenség, rendszerébe épített nem fair előnyökkel, a társadalmi szabályok nem vonatkoznak a nyolcasra.

Beszédstílus.

A beszédstílust itt dirigálásnak nevezzük. A kilences mondákat mesél neked, míg a nyolcas azt mondja: a baj veled az, hogy ... Humoruk szadista és provokatív lehet. Az egyes prédikál, a kilences mondákat mesél, a nyolcas pedig dirigál. Kényszerítve érzi magát arra, hogy megmondja neked, mit kell vagy mit nem kell tenned. Úgy érzi, hogy az a kötelessége, hogy tudassa veled, mi a jó neked és mi a rossz veled kapcsolatban.

A nyolcasoknak egyfajta helyes önigazolási érzésük van, ellentétben az egyesek morális becsületességével. Mikor egy nyolcas dirigál neked, ez egyfajta felsőbbrendűségi és kompetencia érzésből fakad, éppúgy, mint ahogy a testben is jelentkezik egy fizikális késztetés a domináns pozíció elfoglalására.

Az elkerülés tárgya

Ami számára elkerülendő, az a gyengeség. A nyolcas mindig kompetensnek tűnik azért, hogy elkerülje a gyengeséget. A nyolcas tudatában van annak, hogy megdolgozza magát, amikor megengedi azt, hogy szociális, vagy munkahelyzetekben lágynak mutatkozzon. A nyolcas jelszava: Kompetens vagyok, nem vagyok gyenge. Uralni tudom. Általában csak jelentős, önmagán végzett munka után mutatkozik egy nyolcas sérülékenynek és olyannak, hogy a pillanatnak inkább alárendeli magát, mintsem hogy dominálja azt.

Védekező mechanizmus.

A nyolcas esetében ez a tagadás. A tagadás két módon működik. Először bármiféle vétkesség tagadása és a hibáztatás másra történő kivetítése. A tagadás akkor is megtörténik, amikor a nyolcas erős érzelmeket él át és nincs tudatában az érzéseknek. Az érzelmeket gyakran letagadja, mivel ezek gyengeség vagy sérülékenység vagy vétkesség jelei lehetnek. A nyolcasoknál a tagadás onnan származik, hogy gyermekként következetlenül büntették meg őket és onnan, hogy van egyfajta olyan érzésük, hogy védelmezni kell magukat az ellenséges világgal szemben.

A felszín alatt a nyolcas egy lágy, édes, megriadt kisgyermek, akinek fel kellett vennie a kemény harcos maszkját. A kompetensség látszata és az érzelmek tagadása mind stratégia arra, hogy a terrort és a dühöt kezelni tudja.

Dichotómia.

A nyolcas esetében ez Puritán/Hedonista. Ez a kettősség a túlzás kifejezésének különböző stílusait tükrözi. Hasonlóan az összes többi fixációhoz, a polaritás mindkét pólusa jelen van.

A puritán nyolcas mindenki számára, aki ismeri őt, a munkával kapcsolatban mániákusan megszállottnak tűnik. A tovább és keményebben dolgozás és a korábban felkelés annak a túlzásba vitelnek a megnyilvánulása lehet, amit a puritán nyolcas arra használ, hogy a kapcsolatokban hatalmi pozíciót szerezzen. Miközben egyidejűleg számtalan dolgot intéz, a puritán nyolcas láthatólag állandóan az idő szorításával küzd. Munka után ezek az emberek keményen ihatnak és élhetnek, olyanok lehetnek, hogy hedonistának tűnnek bárki számára, akinek nem ez a fixációja.

A hedonista nyolcas stílusa az, hogy nem azzal henceg, hogy milyen keményen dolgozik, hanem azzal, hogy milyen sokáig maradt ki előző éjszaka. A hedonista nyolcas büszke arra, hogy nem dolgozik túl keményen, így több ideje jut a partikra.

A többi fixációhoz hasonlóan, a nyolcasban is állandóan megvan a kettősség mindkét pólusa, de ezek közül az egyik válik azzá a stílussá, amit a világ felé mutat. Bármelyik stílust is alkalmazza, ezt azért teszi, hogy domináljon, hogy elkerülje az érzelmi sérülékenységet és hogy bizonyítsa felsőbbrendűségét.

Altípusok.

Önfenntartó: kielégítő túlélés.

Amikor a kéjsóvárság szenvedélye az önfenntartó ösztönbe szivárog, ezt kielégítő túlélésnek nevezzük. Ha az alap túlélési szükségletek teljesülnek, az önfenntartó nyolcas jól érzi magát. Ez a helye a kemény túlélőknek, ezek az emberek élvezik a társadalmi konvenciókon kívüli életet. Örömet lelnek abban a tudatban, hogy senkire nincs szükségük ahhoz, hogy túléljenek. A hatvanas években egy nyolcas pincérként dolgozott és az akkori időkhöz képest jól keresett. Egy sufniban lakott egy hátsó udvarban. Két évig élt így. Volt tévéje, tudott fűteni, minden alapvető dolga megvolt, amit akart és valóban élvezte ezt. Más nyolcasok, akiket ismertünk, faházakban, bódékban, autókban és garázsokban éltek. Egy másik nyolcas azt mondta: a régi jógatanárom garázsában laktam és büszke voltam magamra, hogy egy halom rongyból milyen jó kis ágyat tudtam csinálni Élveztem a kalandot, és tényleg jól megvoltam ott.

Szociális: Barátság.

Amikor a kéjsóvárság a szociális ösztönbe szivárog, akkor ezt barátságnak nevezzük. A barátokhoz és néha bandákhoz fűződő lojalitás válik az élet fő témájává. Ha egyszer rákerülsz a barátok listájára, akkor életed végéig ott maradsz. A szociális nyolcas sok mindent elkövet azért, hogy tiszta maradjon, állandóan konfrontálódni akar azért, hogy barátai előtt tiszta legyen. Míg ez általában érvényes az összes nyolcasra, különösen áll a szociális nyolcasra. Ez az altípus élvezi a tömeget. Ritkán lesz a szexuális altípusú az, aki közös ebédet szervez egy fél tucat barátja számára.

Az egyik szociális nyolcas mondta nekem, hogy egy kosárlabda meccset a barátaival jobban szeret, mint a szexet.

Szexuális: Birtoklás/Alávetés.

Míg az összes szexuális altípusba tartozó ember leginkább az egy-az-egy kapcsolatokat szereti, a nyolcasnál ez a szeretett személy birtoklásává válik. Emellett az alávetés képessége is felmerül. Ez nem szükségszerűen jelent monogámiát vagy intenzív féltékenységet. Az egyik, általunk ismert szexuális nyolcas így beszélt nyílt kapcsolatáról: Az ok, amiért nekem nem gond, ha a szeretőmnek más szeretői is vannak, az az, hogy úgy érzem, olyan szorosan össze vagyunk kötve, hogy ebből nem származhat probléma. Hiszek abban, hogy soha senki sem tudná betölteni a helyemet.

A birtoklás/alávetés ténylegesen azt jelenti, hogy totálisan birtokolni a másikat és aztán képesnek lenni teljes alávetésre is. Az, hogy ki a meghatározó a kapcsolatban, egy olyan témává válik, amit a nyolcas arra használ, hogy elkerülje a nyílt, lágy, sérülékeny érzések megjelenését és az intimitást.

Példák.

Jack Nicholson egy nyolcas, minden filmjében nyolcast játszik, legyen az az ördög, egy őrült, maffia sújtotta ember, vagy a Száll a kakukk fészkére főszerepe. Sok színész tud nyolcas szerepet alakítani. Steve McQueen egy hatos, nyolcasokat alakított. Marlon Brando egy négyes, általában nyolcast játszik. Clint Eastwood egy egyes, mindig nyolcast alakít. Ha megvizsgáljuk azt az energiát, amit ezek a színészek jelenítenek meg, miközben ezeket a szerepeket alakítják, az ellentét egy olyan valakivel szemben, mint Jack Nicholson, azonnal nyilvánvalóvá válik.

Egy nő számára nehéz dolog nyolcasnak lenni mai társadalmunkban. Dominálás és düh - hagyományosan férfi szerepek - így amikor egy nő hatalmat és kompetenciát manifesztál, az átlagos társadalom gyakran kitér előle.

Néhány női nyolcas illegalitásba vonul és a felszínen passzív, negédes szerepet játszik, míg a színfalak mögött kijátssza kéjsóvárgását.

Magasabb oktáv: A Harcos.

A nyolcas magasabb oktávja a Harcos. Az ösvény az ártatlanság és a szent eszme az igazság. A nyolcas akkor van valójában az úton, amikor úgy érkezik egy helyzetbe, mint egy csecsemő - frissen, előítéletek nélkül, a gyengeség kimutatásának szándékával, nem bírva a jogát és szándékát az igazság megmondásának.

Chogyam Trungpa Shambhala című könyve írja le legjobban a harcos útját egy megvilágosodott nézőpontból. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, mivel mindnyájunknak meg kell tanulni a megvilágosodott harcos mint lényünk fejlődésének fontos részének manifesztálását. A spirituális úton lévő nyolcasok ezt a könvet a jövőbeni fejlődés útikönyveként és térképeként használhatják.

Nyolcas pont - kérdések az azonosításhoz.

1. Könnyű dolognak találod azt, hogy kifejezd dühödet?

2. Észreveszel-e olyat, hogy megszeged azokat a szabályokat, amikről úgy gondolod, hogy rád nem vonatkoznak?

3. Mondták valaha neked, hogy nyíltan agresszív vagy?

4. Könnyen elunod magad?

5. Véded a gyengébb igazát?

6. Észrevettél olyat, hogy támadod azt az autoritást, amiről azt gondolod, hogy valamilyen módon tisztességtelen?

7. Gondolod-e azt, hogy könnyű észrevenni mások gyengeségeit?

8. Voltál valaha verekedős?

9. Érzel arra késztetést, hogy a hozzád közelállókkal tudasd, hogy mi a baj velük?

10. Úgy vélekedsz magadról, hogy nonkonformista vagy?

11. Nehéznek találod azt, hogy engedelmeskedj parancsoknak, pontosan úgy, ahogy adták őket, anélkül, hogy módosítanád őket?

12. Biztonságban érzed magad azzal a meggyőződéseddel kapcsolatban, hogy végre tudod a feladatot hajtani?

13. Nehéznek találod azt, hogy sérülékenység, gyengeség érzéseit kifejezd?

14. Hogyan válaszolná meg partnered a fenti kérdéseket?

 

 

bevezetésmozgások

 haza      Publisher: Sipi46   Budapest. Web mindenes: Sipi