TARTALOMJEGYZÉK

Nyitó oldal

ARANYHID Szellemi Iskola

Titkos és misztikus

ARANYHID Szellemi Iskola

Az ARANYHID iskola ötvözi az ősi és modern tudást az Infozófia világnézetével és a Reiki szellemi vezetésével. Az Iskola célja, hogy benne minden kereső megtalálja az élete célját, értelmét és boldogságát, saját életének Mesterévé váljon.

ARANYHID Iskola tudományos alapjai I.

ARANYHID Iskola tudományos alapjai II.

ARANYHID Iskola tudományos alapjai III.

ARANYHID Iskola beavatási tradiciója

Reiki Csend

Boldogságkereső -- Infozófia és Tantra

Enneagram -- karakterológia

Hogy kerül a fraktál az asztalra?

REIKIS ÉLET

Tradicionális Reiki - Vigyázz! hamisítják!

Nem csak egyféle reiki van? Nem minden Mester avat egyformán? Lehet, hogy amibe engem beavattak, az nem is Reki? Én is reikis vagyok, de amit köztetek tapasztaltam, az számomra ismeretlen volt, hogy van ez? Nekem nem tanítoták, hogy többféle dolgot is Reikinek neveznek! Mit szólsz ahhoz, hogy telefonon is lehet reiki beavatást kapni? Én egy délután megkaptam az I - II és mesteri bevatásomat, nem tudom nektek mi tart évekig...?? Ti milyen fajta Reikit tanítotok? Mit szólsz, hogy a titkos szimbólumokat kiadták egy könyvben ??

Reikimesterek elhatároló nyilatkozata

Reiki vagy R.A.I.? -- Kövesi Péter reikimester cikke

Hosszabb ideje foglalkoztatja a reikisek táborát az Usui-féle Reiki és a R.A.I. (Reiki Association International) által tanított változat kettőssége. Mindkét tábor ugyanúgy nevezi, legtöbbször ugyanolyannak véli a saját módszerét, sőt , akik a R.A.I.-nál végeznek tanfolyamot, azt hallják, hogy az a korszerűbb, sőt keresztényibb változata a Reikinek. Találkozhattunk az original posthumus Usui módszer megnevezéssel is. A 1994-ben találkoztak a magukat Reikinek nevező irányzatok mesterei, most ennek eredményeképpen megkíséreljük bemutatni a különbségeket, a minősítés szándéka nélkül, de rámutatva azokra a pontokra, amelyekben eltérnek a hagyományoktól, azzal együtt, hogy ez - saját tapasztalatunk szerint - milyen változásokat eredményezett.

A reiki tradíciója -- Porosz Tibor filozófus (a Lótusz Szútra fordítója) cikke

Amikor egy szellemi út szélesebb körben válik ismertté és gyakorlata is terjedni kezd, óhatatlanul szembe kell néznie az irányzatokra szakadás problémájával. Ilyenkor azután mindig felmerül az a kérdés, mely eltérések tekinhetők még a tradición belüli különbözőségeknek és milyen újítás számít már a tradíciótól elszakadó új rendszernek?

Magánvélemény, Diane Stein Reiki - könyvéről (Édesvíz,1998.) -- Kövesi Péter reikimester cikke

A szerző. Szép teljesítmény a fiatal felszolgálónőtől, hogy eljutott e könyv megírásáig. Hogy mindez mennyire hiteles, az sajnos más kérdés. Mint maga írja, a Reiki I. és II. fokozatát egy másodfokú reikistől kapta, a harmadikat pedig "az ebédlőasztalnál, a desszert mellett ülve", illetve telefonon. Hagyományosan tehát aligha tekinthető reikimesternek.

 

A nálunk fentebb ismertetett és vitatott irányzatok nyugaton ismeretlenek (hasonlóképpen az újabban terjedő MLM "Univerzális Életenergiához", amely természetesen a legjobb és legdrágább). Ez derül ki Tóth Péter Barnabás által előzékenyen megküldött "Áttekintés a reiki irányzatairól" oldal fordításából, amelyet itt köszönettel közrebocsátok.
Figyelmetekbe ajánlom, hogy a tradíció nem a beavatásban, hanem az út minőségében van, és elsősorban a beavatottól függ, a mindenkori mester csak a körülményeket teremti meg és az általa jónak tartott utat mutatja meg. A tanítvány (szerencsére) ettől még jó irányba is mehet...

Figyeljetek azokra az irányzatokra, amelyek a mesterrel (mesterekkel) való sokéves közös iskolamunkára, a fizikai test, az érzelemtest és a gondolattest számára külön tanulmányokkal szolgálnak, és nem egy hétvége alatt történő teljeskörű beavatással, internetes távbeavatással, stb. manipulálnak.

Mi az ARANYHID Reiki Szolgálat?

Segítségnyújtás távreikivel

Programjaink

Hargitai Reikitábor és a Mennyei Prófécia

Sikeres reikis gyógyulások

 Takata asszony sikeres gyógyításai

 A Reiki Újságba beküdött történetek

Reikisek írták élménybeszámolók, publicisztika, vers és novella


 
haza       3T