Tiszteletbeli mestereink

www.reikitanfolyamok.hu www.reiki.org.hu
www.mature-reiki.hu   
www.usui.hu

MaTURE Kuckó
(
Bp.V. Vármegye u. 15. kapukód:11 )


Publisher: 3T   Bp
Web mindenes: Sipi

 

 

Magyar Tradicionális Usui Reiki Egyesület alapszabályából

 

    Az  egyesület neve:  Magyar Tradícionális Usui  Reiki  Egyesület 
    rövid neve: MaTURE  egyesület
    Adószámunk (pl.az 1% támogatáshoz) : 19381741-1-42

Ha támogatni akarsz minket, add le az adószámunkat a munkáltatódnak, vagy a bevallásod
készítőjének. ( NAV útmutató letöltése. )
Előre is köszönjük!

Az 1%-ot kérő szórólapunkat letöltheted
innen

   Számlaszámunk (banki utaláshoz): 16200120 - 00142524


    Az egyesület a Magyar Köztársaság törvényeit betartva, tagsága akaratának megfelelôen közhasznú szervezetként működik.
 
 
    Az  egyesület  célja:
 
a.) az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás
b.) az általános egészségmegőrzés alapjainak a tanítása
c.) az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése, oktatása
d.) Mikao Usui által a világ rendelkezésére bocsátott hatékony japán alternatív módszer bemutatása, tanítása
e.) személyiségfejlesztés
f.) krónikus betegekkel való foglalkozás
g.) pszichés támaszadás
h.) oktatás, tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése, kiadványok, hang-, kép- és videofelvételek készítése és terjesztése
i.) életmódtáborok szervezése
j.) kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás más külföldi tradícionális reiki szervezetekkel 
 
 
       Az egyesület rendes tagja lehet:
 
Minden magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a belépési nyilatkozatban  vállalja, hogy elfogadja az egyesület céljkitűzéseit és részt vállal azok megvalósításában. 
 
 
      Az egyesület pártoló tagja lehet:
 

Minden belföldi és külföldi jogi  és  természetes  személy, aki nem a tagja az  egyesületnek, illetve nem kíván annak tagjává lenni, de az  egyesületet céljának elérésében anyagi eszközökkel és egyéb módon támogatja.

 

Az egyesület a tevékenységeinek végzéséhez támogatásokat elfogad.

 Jövedelemadója 1% - nak nyújtásáhozhoz szükséges adatok:

 • Adószámunk : 19381741-1-42  
 • Az  egyesület neve: 
  • röviden:          MaTURE Egyesület
  • teljes névvel:   Magyar Tradícionális Usui  Reiki  Egyesület 

Egyéb pénzbeli támogatáshoz a számlaszámunk: 16200120 - 00142524


Letölthető éves beszámolók:

  2012


Beadott pályázatok

 NCA-CIV-11-A-0305      2011.02.10.

 Reiki önkéntesek képzése kórházak és iskolák részére.

 Zsugorodó világban élünk. Egyre közelebb jön a távol, egyre jobban rácsodálkozunk a keleti országokban élő emberek teljesítményére, eredményeire, látjuk szorgalmukat, kitartásukat, lojalitásukat, találgatjuk sikereik titkát -- és valljuk be -- szívesen vennénk át tőlük számunkra hasznos, előre vivő módszereket, eszközöket, technikákat.

   Ha valaki közelebb kerül a kultúrájukhoz azonnal észreveszi, hogy ők egészen máshogy viszonyulnak az élethez, mint mi. Mi úgy érezzük, ha nem mennek jól a dolgaink, könyörögni kell, meg kell alázkodni, áldozatokat kell hozni a felettünk álló teremtőnek, befolyásos szellemlényeknek, hogy kegyeikbe fogadjanak és sorsunk jobbra forduljon. Ha a szükséges dolgoknak szűkében vagyunk, akkor legalább mi, a mi családunk, a mi népünk legyen jobb sorsa érdemes, kivételezett helyzetben.

   Ezzel szemben a keleti emberek a tapasztalt teremtő - megtartó - és pusztító élet-törvényeket valódi, személytelen természeti törvényeknek tekintik és tudatosan próbálnak megfelelni nekik -- hiszen szembe menni velük értelmetlen erőpocsékolás, akár csak bármi kivételezést kérni magunknak vagy csoportunknak -- egy természeti törvény társadalmi hatásának felismerése nagyon meg tudja alapozni az "egyenlők vagyunk mindannyian" érzést.

   A legfontosabb élet-törvény az életenergia (Ki vagy Chi) szabad áramlásának a biztosítása, az életenergia begyűjtésének gyakorlata, elakadásának, megakadásának feloldása, céljaink érdekében minél nagyobb mértékben való megtartása. Ezen élet-törvény tudatos alkalmazását látja minden kíváncsi érdeklődő, aki rácsodálkozik a hajnali órákon nyilvános helyeken furcsa, lassú, lágy mozdulatokkal életenergiát gyűjtő mindenféle életkorú emberek szokatlan - ám mégis harmonikus  - mozdulatsoraira, megtapasztalja a keleti orvoslás tűkkel és füstölő moxákkal végzett, évezredes tapasztalatokra épülő, érthetetlen ám mégis hatékony gyógyító erejét. Ugyanezen élet-törvény hatását láthatjuk a csodálatos tájépítésben, kertrendezésben, belsőépítészetben (feng shui) és megcsodálhatjuk a keleti harcművészetek hatékony technikáiban.

   Az életerő begyűjtésére és a rászorulók számára való továbbítására számtalan technika alakult ki az évezredek során, de ezekre - mint minden egyébre - a keleti népek szigorúan vigyáztak, semmi pénzért sem osztották volna meg idegenekkel. Egyetlen technikát sikerült közkinccsé tennie egy bizonyos Mrs.Takata Hawayo nevű, amerikai-japán származású hölgynek a II. Világháború utáni években Amerikában, és így, az ő révén indult világhódító útjára a japán Usui Mikao által kifejlesztett Reiki technika (Usui Shiki Ryoho), amelynek mára már sokmillió gyakorlója van világszerte.

   Egy nyugati ember gondolkodásmódja számára a reikizés folyamata és a reikis önkéntes szerepe talán úgy fogható fel a legkönnyebben, ha egy transzcendens segítséget kérő,  imádkozó emberi tevékenységet lát benne, ahol a kérő nem transzcendens személyekhez fordul támogatásért, hanem az élet törvényeinek érvényesülését segíti azzal, hogy saját magát is önzetlen kommunikációs csatornaként ajánlja fel a megsegíteni kívánt személyhez, feladathoz szükséges működtető erő és információ minél teljesebb eljuttatása érdekében.

   Magyarországon az első reikimesterek az 1990es évek elején kezdtek tevékenykedni, és közülük többen ma is Egyesületünk aktív vagy tiszteletbeli tagjai. Célkitűzésünk, hogy megóvjuk ezt a megalkotója szándéka szerint mindenki gyógyítására és jobbítására szánt módszert, technikát, életfelfogást a nyugati ember mindent saját képére formálni akaró törekvéseitől, és megőrizzük a reikit Usui mester szándéka szerinti állapotában.

 2011 - az európai önkéntesség évének mozgalma ráébresztett minket, hogy a MaTURE mesterei immáron húsz éve képzik, tanítják a reiki önkéntesek tízezreit, akik szűkebb családjukon kívül tágabb környezetükben is aktívan és ingyenesen hasznosították ezidáig is az életenergia közvetítésének technikáját, és könnyítették meg maguk és mások életét. Eddig igazában nem gondoltunk arra, hogy az adományokon kívül bármilyen külső - különösen nem állami - segítséget is igénybe vehetnénk ahhoz, hogy ez a nagyszerű lehetőség minél több helyre eljuthasson, minél több ember életének részévé válhasson.

Látva az egészségügy, az oktatás, a fiatalok gyakran kilátástalan, cél nélküli élethelyzetei felett tanácstalanul széttárt kezeket, felajánljuk önkéntes hozzájárulásunkat, a keleti gondolkodásban szerzett tapasztalatainkat, a társadalom legmostohább, legelhanyagoltabb ugyanakkor legfontosabb területei -- az egészségügy és az oktatás megsegítésére.

 Az egészségügyben  - igaz nem hivatalosan - évtizedek óta tevékenykednek a reikisek. Nemrég létrejött az ÉletMag  Gyógyszövetség (http://www.gyogyszovetseg.hu ) ami egy új alap ellátórendszer első lépésének tekinthető.

Az ÉletMag Házak rendszerében az önkéntes reiki segítők is közös teamben dolgozhatnak a jövőben az orvosokkal és természetgyógyászokkal.

Ezek -- és egyéb kórházi önkéntes munkát végző civil szervezetek részére -- vállalkoznánk 50 szerződéses reiki önkéntes képzésére a pályázat keretén belül.

Az oktatásban  - még nincsenek óraadói  tapasztalataink, bár tanítványaink és a reikimesterek között is sok pedagógus van, valamint gyerekeknek is szép számmal tartottunk tanfolyamot és láttuk milyen jó hatással van az életszemléletükre, viselkedésükre.

Tekintettel az oktatás körül fújdogáló új szelekre, mely kapcsán hitoktatás, erkölcsi nevelés, önkéntes munka, közösségi szolgálat stb. hívószavak hallatszanak, melyek körébe a reiki - véleményünk szerint - tökéletesen beleillik,  -- csak bele kell illeszteni. Ennek érdekében is pályáznánk egy olyan kiadvány nyomdai és terjesztési költségeire, amelyben leírnánk a reikivel kapcsolatos tapasztalatainkat és a reiki felhasználásának lehetőségeit a fiatalok nevelésében, pozitív jövőképük kialakításában, drog- nikotin- és alkoholfüggés megelőzésében és gyógyításában, egészségnevelésben, kölcsönösen előnyös párkapcsolatra való igény kialakításában.

A fentiek alapján a következő céljainkhoz kérnénk támogatást

1. Kampány a reiki önkéntes munkára való igény felkeltésére az egészségügyben és az oktatásban.

 • esemény:  kb.100-150 oldalas könyv megírása, kiadása és eljuttatása a kórházak és főbb oktatási intézmények részére a megnyert összegből adódó (kb.1000) példányszámban
 •  időszak:   2011.06.-09.  
 •  pályázott összeg: 500eFt
 •  önrész:   13fő kb. 900 óra írói, szerkesztői, nyomdai előkészítői és terjesztői önkéntes munkája

2. Rendezvények és műhelymunka az egészségügyben és az oktatásban végzendő önkéntes reiki munkához .

 • esemény:  önkéntes toborzó és továbbképző rendezvények (előadások, tábor, tanfolyam)   
 • időszak:   2011.06.-09.  
 • pályázott összeg: 1mFt (50 szerződéses főre 20eFt/fő hozzájárulás)
 • önrész:   7fő kb. 500 óra szervezési, előadói, felügyelői önkéntes munkája és a résztvevők 20eFt/fő önrész hozzájárulása

Pályázatainkhoz szívesen látjuk a céljainkkal egyetértő vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek támogatását. Kiadványainkban, könyveinkben, szórólapjainkon feltüntetjük támogatóink nevét és emblémáját.

Támogatásokat a következő számlaszámra kérjük utalni: 16200120-00142524   MaTURE


Hirdetmények

2011. 01. 17.   Alapszabály (utolsó módosítás)