Tiszteletbeli mestereink

www.reikitanfolyamok.hu www.reiki.org.hu
www.mature-reiki.hu   
www.usui.hu

MaTURE Kuckó
(
Bp.V. Vármegye u. 15. kapukód:11 )


Publisher: 3T   Bp
Web mindenes: Sipi

 

 

A MaTURE Reiki Mesterei

 Mindnyájan az Usui Shiki Ryoho átadási vonalon vállalták a Reiki tisztán megőrzését, átadását és

valamennyien ragaszkodnak a tradicióhoz az alábbiak szerint:

  • Élő tanátadási vonallal rendelkeznek Mikao Usui Mesterig visszamenően
  • Csak a Reiki 4 szimbólumát használják
  • Tisztán kapták-tisztán adják.
  • Változatlanul őrzik a behangolási eljárást, úgy adják tovább
  • Elfogadják és gyakorolják a Mester-Tanítvány viszonyt
  • Tanítványaikkal egyenként is foglalkoznak.
  • Minden fokozatot csak az arra megérett személynek adnak meg.
  • Betartják a megkötött együttműködési megállapodást

Céljuk a Reiki tisztán megőrzése és továbbadása a mai viszonyok között is.


Tradícionalitás  és fundamentalizmus a reikiben

Mára – a történetileg kialakult iskolákon túl alapvetően három szemlélet figyelhető meg a nyugati reikiben.

Takata vonalán kialakult „Nyugati Reiki irányzat”

Ez az első irányzat Amerikából importált reiki New Age által befolyásolt szemlélete volt. Ez a reikiből kihagyta az Reiki Ryoho Gakkai zárt japán reiki irányzat álta kiadott Usui Hikkei módszereit, helyette Takata módszereit (Usui Shiki Ryoho) tanította, ami az idők során átalakuláson ment át az eredeti Hayashi mester által tanítottakhoz képest.  Kimaradt sokféle, az akkori nyugati ember számára feltehetően nehezebb, vagy kevésbé egyértelmű dolog (Gokai, Boszen, „vérkeringtetés”,  stb), illetve a Gassho és az általa képviselt buddhista meditáció gyakorlata. A hangsúly egy nagyon egyszerű és szabályozott kézrátételes praxisra helyeződött.

Bővült viszont ez a gyakorlat számos, a nyugati élet helyzeteiben és helyzeteihez kialakult praxis-elemmel, reiki alkalmazási móddal, amelyek Japánban még nem voltak ismertek. Ezek közül azok, amelyek a gyakorlatban is beváltak, a reiki oktatás részévé lettek.

Megjelentek, és meglehetősen eklektikus keveredésben a New Age olykor egymásnak is ellentmondó elvei és gyakorlatai, és egyes oktatóknál és irányzatoknál teljesen el is torzították a reiki eredeti (sőt primer amerikai, értsd Takata-féle) változatát is. Jelenleg ez a nyugati reiki, az elvek és módszerek nagyfokú keveredését mutatja. Ez az egyik véglet, ahol hovatovább individuális kérdés, hogy ki mit nevez reikinek és tradícionalitásnak.

„Fundamentalista” szemlélet

Ahogyan a reiki valós történeti adatai egyre jobban hozzáférhetőek lettek, nem túl jellemzően, de kialakulóban van egy, jobb szó híján „fundamentalista” szemlélet, ami semmi mást nem tud elfogadni reikinek, mint ami a kezdeti években, Usui működése alatt ismert volt, illetve amit vélhetően a Reiki Ryoho-nál, a Reiki Gakkai-ban elfogadnak, Japánban. Csak az Usui által használt néhány kézpozíciót tekintik hitelesnek, hangsúlyt fektetnek a Gassho meditációra, a Gokai-ra, a Meiji versekre, A Gakkainált használt „mágikus”, néha bonyolultnak tűnő technikák használatára, csak a gyógyítás fontosságának a kiemelésére és lehetőleg japán szövegeket használnak, és teljes mértékben elutasítják mindazt, amivel a nyugati reiki gyakorlók tapasztalatai alapján a II. világháború után gazdagodott a reiki eszköztára. Elutasítják, hogy a reiki gyakorlók a reiki mellett más gyógyító-segítő módszert is használhassanak. A fundamentalizmus gyakorlatilag megtagadja a reiki fejlődőképességét, és megrögzíti azt egy lassan száz éve volt állapotában. (Talán egy ilyen merev felfogás miatt jelenhettek meg nacionalista hangok a II. világháború előtt a Gakkai szervezetben – amelyek miatt Hayashi is kivált tőlük.)

 Mivel azonban a Gakkai nagyon kevés anyagot engedett közzétenni, nyugati tanítványokat mindezidáig nem fogadnak, illetve a beavatási rendjüket sem ismerjük, a fundamentalista irányzat hívei sokkal inkább elképzelésekre támaszkodnak, mint átadott tanításokra és tényekre. A Reiki Ryoho Gakkai által beavatott reiki mester nincs Nyugaton, így Magyarországon sem, így gyakorlatilag az Usui Shiki Ryoho irányzat beavatásával adják tovább a reikit, azaz - szándékukkal ellentétben - mégsem a „tiszta” Reiki Ryoho-t képviselik.

 

Magyar Tradicionális Usui Reiki  Egyesület irányzata

A tradicionalizmus másik felfogása támogatja és elfogadja a szintézist is. Megtartja, illetve visszaállítja az eredeti átalakulásmentes, a Takata mester által továbbadott és Nyugaton elterjedt  Reiki alapvető módszereit, és azokat az új módszereket a reikiben, amelyek a mai nyugati ember problémáira és élethelyzeteire tudnak segítséget adni, (például a mai pszichoszomatikus felfogást, természetgyógyászati módszerek komplex alkalmazását a reiki mellett stb.) Igyekszik kiszűrni a New Age zavaros gondolati hatásait és spirituális praktikáit.

Emellett törekszik integrálni, újra megtanítani a nyugatra mindeddig nem átjött módszereket, technikákat és nagyobb szerepet adni az eredeti szellemiségű gyógyításnak és spiritualitásnak, meditációnak, buddhista szellemiségű (de a ténylegesen buddhistává válást nem megkövetelő) segítő-gyógyító mentalitásnak.

A nyugaton megjelenő mai japán tanítók (pl.a Jikiden Reiki irányzattól) ezt az eredeti hagyományokra alapozott, de a mai nyugati ember felfogását és igényeit, illetve az újabban kialakult (és működőképes) gyakorlati reiki-módszereket is használó felfogását – azaz a reiki élő és fejlődőképes mivoltát – elfogadják és elismerik.

Figyelemmel kísérve a világban ma játszódó szellemi folyamatokat, mindhárom felfogás megjelenését teljesen természetes fejleménynek tekinthetjük, de a tradicionalitás és korszerűség szintézise (fejlődőképes, bővülő tradíció) látszik a legéletképesebb útnak, amelyet a Magyar Tradicionális Usui Reiki  Egyesület képvisel. A reiki tradíciójáról még itt olvashatsz.