Tiszteletbeli mestereink

www.reikitanfolyamok.hu www.reiki.org.hu
www.mature-reiki.hu   
www.usui.hu

MaTURE Kuckó
(
Bp.V. Vármegye u. 15. kapukód:11 )


Publisher: 3T   Bp
Web mindenes: Sipi

 

Usui Mikao élete

A reiki alapítójának élete meglehetősen legendás. Mindmáig valós adatok keverednek mesékkel és félreértésekkel. Az alábbiakban megkíséreljük a különböző adatok összeolvasásával egy hiteles élettörténet felállítását.

 

Usui Mikao 1865. augusztus 15.-én Kyotoi prefektúrában, Gifu megye, Yamagata járásnak,  "Taniai-mura"  nevű falujában született Japánban. (Taniai-murát most Miyama-cho néven ismerik)  Családja 11 generáción át élt itt és az egyik legrégibb Hatamoto szamuráj generációhoz tartozott, ami a szamurájok felsőbb osztályát jelöli. Családja a Tendai buddhizmust követte. Usui nagyapjának neve Tsunetane Chiba, apja keresztneve Uzaemon, édesanyja családi neve pedig Kawaai volt. Egy lány és két fiú testvére volt. Amikor negyedik évét betöltötte, családja tanulni küldte a Tendai kolostorba. Különlegesen jó képességű tanuló volt. Harcművészetet is tanult 12 éves korától. Már 20 éves korára "Menkyo Kaiden" (mester) minősítést szerzett. Egyetemi végzettségét és doktorátusát (valószínűleg) irodalmi szakon szerezte. Több nyelvet tökéletesen beszélt, jártasságot szerzett nyugati orvoslásban, teológiában és filozófiában. Már fiatal korában a spirituális életvitel jellemezte. Mint a legtöbb értelmiségi fiatal, Usui is érdeklődött az új tudományok után, ami ez időben nyugatról áramlott be Japánba. Saját feljegyzéseiből kiderül, hogy szeretett tanulni, úgymond élete végéig tanuló típus volt. Különösen kedvelt tananyagai közé tartozott az gyógyítás, pszíhológia, költészet, mondák regék világa. Úgy tudjuk, régi kéziratokat is gyűjtött, amelyek sokat segítettek a reikihez való eljutásában. Így akadt rá a „Felvillanó Fény Tantrája” egy példányára is. A hagyomány szerint a szöveget Kobo Daishi,  a shingon buddhizmus alapítója hozta Japánba. Mások a Lótusz Szútra hatását tartják a reiki szempontjából meghatározónak.

 

1868-ban kezdődött a híres "Meiji Restauráció". Ez időben (kb. 1880-1890) Meiji császár megdöntötte a shogunok hatalmát és az addigi feudális államot átszervezte parlamentáris császársággá. A fővárost Tokióba tette át. Nyugati mérnökök, tudósok, orvosok, tanárok behívásával elindította Japán máig tartó fantasztikus fejlődését. Meiji nem csak kitűnő politikus, de híres költő, filozófus és ezoterikusan nyitott személyiség volt.  A hagyomány szerint mintegy százezer, waka-formában megírt tanító verse volt. Ezekből vette át Usui a Gyosei nevű, százhuszonöt versből álló ciklusát, tanítási és meditációs célra. Mivel magnó még nem létezett, a reiki kezelések alatt is e verseket énekelték.

Feltételezik, hogy a Gokai, Usui öt életelve is eredetileg Meiji tanítása volt.

Usui édesapja, Uzaemon, az új rendszer erős képviselője és egy erőteljes új politikai vonal megvalósítója volt. Usui nagyon becsülte édesapját. Mikao maga is a nyitott nyugatiasodás megszállottja lett. Sokat utazott, folytatta a nyugati orvoslás és tudomány tanulmányozását, bár orvosdoktor sohasem lett.  Többször járt Kínában, Európában, és Amerikában is.

Itt jegyezzük meg, hogy Usui történetét számos helyen mindmáig elferdítve tanítják. A hamis változatok jó része Takata senseitől ered, aki a II. világháború után úgy tudta a reikit Amerikában elfogadtatni, hogy Usuit keresztény hívőnek állította be. Ma már tudjuk, ez nem igaz. Így terjedhetett el, hogy keresztény pap, szerzetes, keresztény egyetem rektora, dékánja stb. volt, vagy hogy a reikihez Jézus gyógyításait kutatva jutott el. Az sem igaz, hogy munkásságáért Chicagoban díszdoktori címet kapott.

Minden valószínűség szerint jó viszonyban volt keresztény misszionáriusokkal, és a Doshisha nevű keresztény egyetemmel is kapcsolatban állt, amely liberálisan viszonyult a nem keresztény vallásokhoz. Usui tarthatott itt előadásokat, de a keresztény hitet sohasem vette fel, sőt tudjuk, hogy fenntartásai voltak a keresztény tanításokkal szemben.

 Usui fiatalon megnősült. Kezdetben Kyotoban élt feleségével Sadako Suzukival, fiával Fujival, és kislányával. Üzletemberként tevékenykedett és vállalkozásai változó szerencsével sikerültek. Egy időben komoly üzleti csapás érte, de az erős kitartás és a dolgokhoz való pozitív hozzá állás átsegítette ezeken a nehéz időkön. Folytatta spirituális Önképzését és létre hozta a "Rei Jyutsu Ka" nevű spirituális csoportot.

Ezidőtájt (kb. 1900.) Kyoto egész környékén kolerajárvány pusztított, ami Usuit is megfertőzte. Súlyos beteg lett. Halálközeli élményében megjelent előtte Mahavairocsana Buddha és tanítást kapott tőle. Ez az élmény teljes életét befolyásolta. Szinte minden idejét Buddha gyógyító tudományának felkutatására fordította és főleg a kézrátétes gyógymód érdekelte, de senkit sem talált, aki azt tanítani tudta volna.

Végül, hogy választ találjon vízióbéli élményére, Usui az ezoterikus shingon vonalon folytatta buddhista gyakorlatait. Ez családját olyan nagyon felháborította, hogy kiközösítették a családból. Leányának visszaemlékezése szerint a felesége annyira megharagudott rá, hogy nevét még csak kiejteni sem lehetett a házban. 

Gyakorlatai során idővel gyógyító és meditációs mesterré vált. Közeli barátja Watanabe Kioshi Itami aki egyik tanítójának fia volt, nemsokára egyik legjobb tanulója lett. Rendszeresen találkoztak, és Usui a gyűjtéséből álló tanításokat adott neki.  A tanítások központjában a gyógyítás állt. Figyelemmel követték a betegségek kiváltó okait és ezt figyelembe véve pontos gyakorlatokat dolgoztak ki a testi és a lelki gyógyításra is.

Élete folyamán többször kereste fel a Kyotohoz közeli Kurama-hegyet, ami Japán egyik legfontosabb spirituális és meditációs központja a 700-as évek óta. Egyszer egyik (talán zen buddhista) tanítójától az élet végső célja iránt tudakozódott. Azt a választ kapta, hogy ezt csak akkor fogja megtudni, ha meghalt. Talán az utolsó, a reiki megszületéséhez vezető 21 napos meditációját talán azzal a szándékkal kezdte el, hogy még ha meg is kell hozzá halnia, akkor is megkeresi a választ.

Ez a válasz a reiki megszületése volt. Az évszám bizonytalan, egyesek 1914-et mondanak, de az 1921-es dátum a valószínűbb. Ismerjük a helyet, ahol Usui meditált, és azt is, ahol a legenda szerint a meditáció végeztével lefelé jövet megbotlott és megsérült a lába. Ezen a helyen történt az első gyógyulás a reikivel. Arról, hogy Usui elérte-e a teljes megvilágosodást a Kuramán, vagy sem, eltérőek a vélemények.

Egy időben a reikit a Kurama-hegyen kialakult Szonten-filozófiából próbálták eredeztetni. Ez azért tévedés, mert az ezt hirdető szekta csak Usui halála után jött létre.

Úgyszintén bizonytalan a reiki történetének az a része, amely arról szól, hogy Usui az 1923. évi nagy földrengés után több éven át Tokyo szegénynegyedében élt, és a koldusokat tanította, gyógyította volna.

Kezdetben a reiki tanítása nehézségekbe ütközött, mivel a hivatalos egészségügyi kormányzat ekkor már a nyugati orvoslást szorgalmazta. Támadták is érte, de ő vállalta, hogy a reikit mindenkihez el szeretné jutatni, és ezért meri nyilvánosan tanítani. Erről saját írásaiban, és egykorú újságcikkekben találunk híradást.

Mindemellett az érdeklődők száma folyamatosan nőt. Gyógyítási és tanítási rendszerén folyamatos finomításokat végzett, amíg kialakult a tanítások mai rendszere.

 1922-ben Usui Tokyoba költözött, mert hivatali állást kapott, a miniszterelnök (vagy az egészségügyi miniszter) személyes titkáraként dolgozott körülbelül 1924-ig. E mellett Tokyo külvárosában Harajukuban megnyitotta első hivatalos Reiki gyógyító központját. 1922-ben alapította a ma is működő Usui Reiki Ryoho Gakkai nevű szervezetét. 1924 februárjában Tokyo melletti Nakano városban megszervezte második gyógyító központját. Gyógyításainak híre gyorsan terjedt az egész országban, nemsokára az ország több részéről is meghívásokat kapott hogy tanítsa a reikit. Munkásságáért még életében a "Kun San To" nevű kitüntetést kapta a császártól, ami Japánban nagyon magas kitüntetésnek számít. Magyar megfelelője talán "Birodalmi Díszdoktor" lehetne. Ezt követően híre még jobban terjedt.

Usuit nagyon gyorsan teljesen lekötötte a reiki oktatása, amit az ország különböző részeiben folytatott.  A nagy és fárasztó utazások nagyon megviselték. A tanácsok ellenére folytatta munkáját nem kímélve egészségét,  aminek következményeként hamarosan kisebb agyvérzést kapott. Állítólag előre megérezte halála közeledtét. Így egy napon Tokyoi irodájában összeszedte összes addig gyűjtött könyveit és iratait beleértve a reiki tanítási feljegyzéseit is beletette egy nagy faládába. Az iratok között voltak azok a feljegyzések is, amelyek a különleges buddhista meditációs és más titkos gyakorlatokat tartalmaztak. A gyűjtemény legjobb barátjának és tanítványának, Watanabenek adta. Az iratok sorsa máig ismeretlen, feltehetőleg a Gakkai szervezet birtokában vannak. Ezt követően visszatért a tanítást folytatni. Végezetül 1926. március 9.-én Fukuyamában halálos agyvérzést kapott. Hatvankét évet élt, de emléke, szellemisége a reikiben örökké élni fog. 

 A halálát követő évben a sírja mellé egy hatalmas emlékkövet állított a Gakkai szervezet, melynek szövegét Juzaburo Usida és Maszajuki Okada fogalmazta meg. Nagy szerencséje ez az utókornak, hiszen annyi torzítás érte Usui mester személyét és munkásságát a halála óta -- de szerencsére egy sírkővel nehéz vitába szállni. A teljes szöveg itt olvasható.

(Források: Andrew Bowling, Rev. Dr. Asunam J. Pope, Bunny SjogrenJane Mutti, Rick Rivard, Kupi Attila, Fodor György, Frank Arjava Petter, Nishina Masaki, Tadao Yamaguchi)